Tuulilasi

17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien onnettomuudet vähentyneet

17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien onnettomuudet vähentyneet
17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien liikenneturvallisuustilanne on tänä vuonna kehittynyt parempaan suuntaan. Tammi-heinäkuussa henkilövahinko-onnettomuuksia on ennakkotietojen mukaan tapahtunut 38 ja näissä menehtyi 2 henkilöä. Viime vuonna 17-vuotiaat henkilöauton kuljettajat olivat mukana 82 henkilövahinko-onnettomuudessa ja näissä menehtyi 10 henkilöä.
Julkaistu: 1.11.2021

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, joissa osallisena 17-vuotias henkilöauton kuljettaja. Lähde Väyläviraston onnettomuusrekisteri. Vuodet 2020 ja 2021 ovat ennakkotietoa. Väyläviraston onnettomuusrekisteri perustuu poliisin raportoimiin onnettomuuksiin Manner-Suomessa.

17-vuotiaiden liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt parempaan suuntaan myös silloin, kun tarkastellaan kaikkia kulkutapoja. Viime vuonna 17-vuotiaita loukkaantui tieliikenteessä, kaikki kulkutavat mukaan lukien, 172 henkilöä. Tänä vuonna tammi-elokuussa loukkaantuneita on ennakkotietojen mukaan 83 henkilöä eli alle puolet vuoden 2020 määrästä. Loukkaantumiset näyttävät vähentyneen kaikilla kulkutavoilla paitsi mopolla.

Ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, että vuonna 2021 nuorten kuljettajien liikennekuolemien määrä pysyy osapuilleen ennallaan. Vuonna 2020 nuoria kuljettajia kuoli liikenteessä suunnilleen yhtä paljon kuin edellisinä vuosina.

Vuosina 2016-2020 tieliikenteessä kuolleet nuoret mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajat + tammi-heinäkuussa vuonna 2021 tieliikenteessä kuolleet nuoret mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajat. Vuodet 2020 ja 2021 ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2020 loukkaantumiset vähenivät nuorilla mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajilla. Vuonna 2021 nuorten mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset näyttävät lisääntyvän, kun taas henkilöautonkuljettajien loukkaantumiset vähenevät.

Vuosina 2016-2020 tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajat + Tammi-heinäkuussa vuonna 2021 tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettajat. Lähde Tilastokeskus. Vuodet 2020-2021 ovat ennakkotietoa.

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistuksen vaikutuksia on selvitetty usealla eri tutkimuksella.

Viimeisempänä on käynnistynyt lakiuudistuksen liikenneturvallisuusvaikutustutkimus, jonka tekijänä on VTT Oy. Tutkimuksessa on tarkoitus analysoida liikenneturvallisuustilanteen muutoksia pitkällä aikavälillä mm. tilastollista mallinnusta hyödyntäen. Tutkimuksessa pyritään myös vertaamaan Suomen liikenneturvallisuustilanteen kehitystä Ruotsin tilanteeseen.

1 kommentti