Apu

Yli puolet taloyhtiöistä maksaa hallituksen jäsenille korvauksen – tyypillinen kokouspalkkio 60 euroaYli puolet taloyhtiöistä maksaa hallituksen jäsenille korvauksen – tyypillinen kokouspalkkio 60 euroa

Kuusi taloyhtiötä kymmenestä maksaa hallitustyöstä rahallisen korvauksen. Tieto ilmenee Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä.
Teksti Niko Rinta
Kuvat Kirsi Salovaara

Kokouskohtainen palkkio on yleisin vaihtoehto. Vastaajien taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja saa tyypillisesti sadan euron korvauksen jokaisesta kokouksesta. Toiseksi yleisin vaihtoehto, vuosipalkkio, on mediaaniltaan 300 euroa. Uudellamaalla puheenjohtajan kuukausipalkkion mediaani on jonkin verran muuta Suomea korkeampi, vuosipalkkion kohdalla jopa kaksinkertainen.

Yli puolet vastanneista taloyhtiöistä palkitsee puheenjohtajan lisäksi muita hallituksen jäseniä. Muiden jäsenten mediaanipalkkio on kokousta kohden 60 euroa, ja vuosipalkkiona 150 euroa. Uudellamaalla keskipalkkiot olivat muuta Suomea jonkin verran korkeammat.

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn nettikyselyyn vastasi 3142 hallituksen puheenjohtajaa ja 856 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 25.

Hallitusammattilaisten käyttö harvinaista

Vain kolme prosenttia kyselyyn vastanneista Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajista kertoo, että heidän taloyhtiössään on vuonna 2017 käytetty ulkopuolista hallitusammattilaista. Hallitusammattilaista käyttäneissä taloyhtiöissä ammattilainen on useimmiten toiminut puheenjohtajana. Lähes kaikki hallitusammattilaista käyttäneiden taloyhtiöiden edustajat olivat tyytyväisiä ulkopuolisen ammattilaisen toimintaan.

Hallitusammattilaisille maksetuista palkkioista raportoi vain pieni määrä, 58 vastaajaa. Vastausten perusteella hallitusammattilaisen tyypillisin vuosipalkkio oli 900 euroa. Neljännes ilmoitetuista palkkioista oli korkeintaan 350 euroa ja neljännes enemmän kuin 1900 euroa vuodessa. Suurimmillaan hallitusammattilaiselle oli maksettu vastausten perusteella 18 000 euron palkkio vuoden ajalta.

Julkaistu: 16.5.2018