Omaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia – taustalla vaikuttaa hoivaajan stigma, sanoo asiantuntija
Puheenaiheet
Omaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia – taustalla vaikuttaa hoivaajan stigma, sanoo asiantuntija
Naiset hoitavat eniten vanhoja puolisojaan kotona, selviää Naisjärjestöt Yhteistyössä Nytkis ry:n ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tanen julkaisemasta raportista.
6.10.2021
 |
Apu

Tyypillinen omaishoitaja on yli 65-vuotias nainen, joka hoitaa muistisairasta puolisoaan. Omaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia, selviää Naisjärjestöt Yhteistyössä Nytkis ry:n ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tanen huhtikuussa julkaistusta raportista.

– Yhteiskunnassa on edelleen asenteita, joissa hoivaajan roolia pidetään naiselle sopivampana kuin miehelle. Kirjallisuudessa puhutaan myös hoivaajan stigmasta: mahdollisesti tämä voi saada omaishoidon kuulostamaan asialta, joka ei ole miehille niin houkuttelevaa, sanoo selvityksen tekijä, suunnittelija Heidi Ahola THL:n Tasa-arvotiedon keskuksesta.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omais­hoitosopimuksen.

Vastuu vanhusten hoivasta siirtynyt entistä vahvemmin omaisille

Laitoshoidon vähentäminen ja omaishoidon lisääminen on johtanut ­siihen, että vastuu esimerkiksi vanhusten hoivasta on siirtynyt entistä vahvemmin heidän perheilleen.

Omaishoito on raskasta ja sitovaa. 80 prosenttia omaishoitajista hoitaa ­läheistään lähes ympärivuorokautisesti sitovasti.

THL:n mukaan kunnat saavat valtiolta vuosittain 95 miljoonaa euroa omais- ja perhehoidon kehittämiseen.

– Omaishoidon tuki sisältää esi­merkiksi omaishoitajalle maksettavan rahallisen tuen ja lomapäivät. Näihin ei ole kansallisia kriteerejä, vaan asia sovitaan kunnallisessa päätöksenteossa tai alueilla.

Lisäksi Ahola nostaa esille ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen haasteen.

– Ansiotyön ja omaishoidon yhteen­sovittaminen voi ajaa naisia pois työ­elämästä.

Sopimusomaishoitajina toimi ­Suomessa vuonna 2019 hieman yli 48 700 henkilöä. Vuonna 2017 omaishoitajia sen sijaan oli STM:n mukaan 46  132.

Eurooppalainen teemapäivä

Euroopan omaishoitajien päivää vietetään 6. lokakuuta. Teemapäivän järjestää Euroopan omaishoidon toimijoiden verkosto Eurocarers, jonka jäseniin kuuluu suomalainen Omaishoitajaliitto.

Päivitetty 6.10. – Ilmestynyt 20.4.2021

1 kommentti