Nivelrikko voi olla perinnöllistä
Terveys ja hyvinvointi
Nivelrikko voi olla perinnöllistä
Peukalon tyvinivelen muovauksissa rasituskipuja kestää usein puoli vuotta leikkauksesta, mutta sen jälkeen peukalo on useimmiten selvästi kivuttomampi kuin ennen leikkausta, kertoo käsikirugian erikoislääkäri Jarkko Vasenius.
22.6.2017
 |
Apu

Missä sormissa nivelrikkoa yleensä esiintyy? Useimmiten nivelrikon kohteiksi joutuvat etu- ja keskisormien kärkinivelet sekä peukalojen tyvinivelet. Nivelrikkoa voi esiintyä kaikissa käden nivelissä. Naisilla on nivelrikkoa käsissä noin kymmenen kertaa enemmän kuin miehillä, jos mukaan ei lasketa murtumien ja muiden vammojen aiheuttamia nivelrikkoja.

Onko käden ja ranteen nivelrikko perinnöllistä? Ainakin 60 prosenttia käsissä esiintyvistä nivelrikoista on perinnöllisiä.

Minkä ikäisenä nivelrikko alkaa yleisimmin vaivata? Nivelrikon alkamisikä vaihtelee yksilöllisesti. Naisilla nivelrikko alkaa tavallisimmin oireilla vaihdevuosien aikana.

Vaikuttavatko työasennot, urheiluharrastukset ja muu käsien rasittaminen nivelrikkoon? Käsiä kuormittava työ ja harrastukset eivät selvästi altista nivelrikolle, mutta käsiä runsaasti käyttävillä oireet voivat ilmetä varhemmin. Vallitsevassa kädessä ei esiinny nivelrikkoa useammin kuin toisessa kädessä, mikä viittaa siihen, että kuormitus ei lisää nivelrikon esiintyvyyttä. Olen kuullut usein, että matkapuhelimien jatkuva näppäily varsinkin peukalolla lisäisi nivelrikkoa tulevaisuudessa. Itse en tähän usko, sillä käsien muu kuormitus näyttää taas vähenevän.

Miten alkavaa nivelrikkoa kannattaa hoitaa? Nivelrikon ensimmäisiä oireita ovat sormien kärkinivelten rasituskipu ja niveliin ilmaantuvat kyhmyt. Peukalon tyvinivelessä ei nivelrikon alkuvaiheessa näy ulkoisia merkkejä, mutta sairauden edetessä hieman pidemmälle niveleen alkaa ilmaantua turvotusta ja kohoumaa ja kämmenluu alkaa vetäytyä keskelle kämmentä.  Alkavan nivelrikon hoidossa tärkeintä on varmistaa oikea diagnoosi eli sulkea pois muut kipua ja turvotusta aiheuttavat nivelsairaudet, kuten reuma ja psoriaasin aiheuttama nivelsairaus.  Alkuvaiheessa nivelrikon aiheuttama kipu vaihtelee, ja kipujaksojen välissä on usein pitkiä kivuttomia vaiheita. Siksi myös hoito on alkuun kipuoireen hoitoa tulehduskipulääkkein lyhyinä viikon kuureina. Lisäksi kannattaa kokeilla glukosamiinipohjaista pidempikestoista lääkitystä ainakin kuukauden kokeilujaksona.

Auttaako tuki ennen leikkausta, ja miten paljon tukea kannattaa käyttää? Peukalon tyvinivelen nivelrikon alkuvaiheen hoidossa potilaat hyötyvät usein niveltä ja kämmenluuta tukevan ortoosin pitämisestä. Sormien nivelrikon hoidossa tukien käytöstä ei ole hyötyä.

Jos esimerkiksi peukalossa on todettu nivelrikko, eteneekö se muihin sormiin ja toiseen käteen?  Nivelrikko rajoittuu harvoin yhteen niveleen tai käteen. Ennemmin tai myöhemmin nivelrikkoa on useissa nivelissä kummassakin kädessä ja mahdollisesti myös alaraajojen nivelissä.

Missä vaiheessa päädytään leikkaukseen? Sormien kärkijäsenten nivelrikko johtaa usein nivelten jäykistymiseen sopivaan asentoon, jolloin nivelet tulevat kivuttomiksi. Jos nivelrikko aiheuttaa niveliin merkittäviä virheasentoja, lepokipuja tai vaikeuksia selvitä päivittäisistä askareista, voidaan harkita leikkaushoitoa. Peukalon tyvinivelen muovausleikkaukset olisi hyvä tehdä, ennen kuin kämmenluu on vetäytynyt pitkälle kämmenen keskelle ja kämmennivel vääntynyt huomattavaan yliojennusasentoon.

Mitä esimerkiksi peukalon nivelrikon leikkauksessa tehdään? Nivelrikon leikkaushoidossa vaihtoehtoina ovat nivelen jäykistäminen, nivelen muovaus ilman siirteitä tai keinonivelen asentaminen. Käden alueen nivelrikon hoidossa keinonivelleikkausten pitkäaikaistulokset ovat jääneet vaatimattomiksi.   Sormien kärkinivelten luudutusleikkaus on varsin luotettava menetelmä, mutta keskinivelessä luudutus aiheuttaa jo huomattavan liikerajoituksen leikattuun ja osin myös viereisiin sormiin. Peukalon tyvinivelen nivelrikon hoidossa luudutusleikkausta suositellaan vain nuorehkoille, kättä runsaasti kuormittaville potilaille. Iäkkäämmille ja käsiään vähän kuormittaville potilaille suositellaan nivelen muovausleikkausta, jossa peukalon kämmenniveleen niveltyvä iso monikulmaluu poistetaan osittain tai kokonaan.

Miten leikkaus auttaa, ja kauanko paraneminen kestää? Sormien kärkinivelten jäykistäminen antaa hyvän ja pysyvän avun kipuun, eikä vaiva silloin voi uusiutua luudutettuun niveleen. Peukalon tyvinivelen muovauksissa potilaat kertovat lepokivun loppuvan heti leikkauksen jälkeisen kivun mentyä ohi. Rasituskipuja kestää usein vielä puoli vuotta leikkauksesta, mutta sen jälkeen peukalo on useimmiten selvästi kivuttomampi kuin ennen leikkausta.

Onko leikkauksesta pysyvää hyötyä? Kaikkiin leikkauksiin liittyy komplikaatioiden mahdollisuus. Käden alueen leikkauksissa bakteeritulehduksen riski on pieni, alle 0,5 prosenttia. Luudutusleikkauksiin liittyy 5–10 prosentin luutumisongelmien riski, mikä voi johtaa uusintaleikkaukseen. Koska tupakointi hidastaa luutumista, potilaiden pitää lopettaa tupakointi ennen leikkausta.  Peukalon tyvinivelen muovausleikkauksiin liittyy infektioriskin lisäksi tuntohermovaurion ja kämmenluun veneluuta vasten painumisen riski. Kumpikin voi aiheuttaa pitkittynyttä kipua. Kämmenluun painumisen ehkäisemiseksi leikkauksessa voidaan asettaa kämmenluuta kannatteleva tukirakennelma, etenkin kättä kohtalaisesti kuormittaville potilaille. Tällöin osa toimenpiteistä voidaan tehdä myös tähystyksessä. Tämän menetelmän seuranta-aika on enimmillään vasta noin seitsemän vuotta, mutta tulokset ovat lupaavia. Hoitoratkaisut tulee aina tehdä yksilöllisesti ja ottaa huomioon potilaan käsien käytön vaatimustaso ja mahdolliset muut sairaudet. Potilaalle pitää kertoa riittävästi hoitovaihtoehdoista, niiden komplikaatioriskeistä, lastoitusajoista, kuntoutuksesta ja toipumisajasta. 

Asiantuntija: LKT, dosentti, käsikirurgian erikoislääkäri, lääketieteellinen  johtaja Jarkko Vasenius, Pohjola Sairaala, käsikirurgia ja -terapia.

Kommentoi »