Naisten euro
Puheenaiheet
Naisten euro
Naisten euro on yhä vain 82 senttiä.
Julkaistu 26.10.2011
Apu

– Naisten ja miesten välisen palkkaeron erittäin hidas kaventuminen osoittaa, kuinka paljon tässä asiassa on vielä tehtävää. Uhkana on, että palkkaeron kaventuminen hidastuu entisestään ja voi jopa kasvaa nykyisestä tasosta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n lakimies Anja Lahermaa sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on pysynyt Suomessa lähes muuttumattomana viimeisen 15 vuoden aikana.

– Tämä työmarkkinoiden suuri epäkohta ei poistu itsestään eikä se poistu ilman rahaa, mutta siihen voidaan vaikuttaa jos tahtoa löytyy. Samapalkkaisuustavoitteiden ja muiden tasa-arvoasioiden tulisikin näkyä juuri niissä pöydissä, joissa palkoista kulloinkin sovitaan, Lahermaa vaatii.

NAISVALTAISILLA ALOILLA maksetaan pienempää palkkaa kuin miesvaltaisilla aloilla. Miesten kanssa samalla alalla työskentelevät naiset saavat pienempää palkkaa kuin miehet, koska he sijoittuvat eri tehtäviin. Myös miesten kanssa samaa työtehtävää tekevät naiset saavat keskimäärin pienempää palkkaa kuin miehet. Tämän niin sanotun ”selittämättömän” palkkaeron suuruus on noin 6%.

– Naisten huonomman palkkauksen syihin voidaan vaikuttaa. Sukupuolten välinen epätasa-arvo palkoissa on taloudellisesti tehotonta. Se ylläpitää vanhentuneita rakenteita ja ajatusmalleja esimerkiksi työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Tämän on väärin sekä naisia että miehiä kohtaan. Valitettavasti pyrkimykset palkkatasa-arvoon ovat jääneet lähinnä juhlapuheiden tasolle. On helppo olla yhtä mieltä eron kaventamisesta, mutta kun on toimenpiteiden aika, asia ei etenekään, Lahermaa moittii.

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi kaventaa palkkaero enintään 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Juhani Saloniuksen Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalle samapalkkaisuusohjelmalle tekemän arvioinnin mukaan tavoitteeseen ei tällä aikataululla päästä. Kaudella 2007-2010 palkkaero kaventui nimittäin vain yhden prosenttiyksikön.

Kommentoi »