Nainen pätee tekemällä
Puheenaiheet
Nainen pätee tekemällä
”Julkisuudessa riittää puhetta sukupuoliroolien murtamisesta ja tasa-arvosta.”
Julkaistu 9.8.2012
Apu

Suomalaiset ovat kovia yrittämään – yksin. Suomessa on 260 000 yrittäjää. Yritykset ovat pieniä, alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Vielä pienemmäksi menee, kun tilastot kertovat, että yrityskannasta kaksi kolmasosaa on yksinyrittäjiä.

Yrittäjistä kolmannes on naisia. Tyypillisimmillään naisyrittäjä on palveluammatissa, kuten kauneus-, hoiva-, siivous-, pitopalvelu- tai vapaa-aikaan liittyvällä alalla. Kolme neljästä naisyrittäjästä työllistää vain itsensä.

Koulutus ohjaa naisten valintoja myös yrittäjänä. Naiset hakeutuvat ensisijaisesti opiskelemaan terveys- ja sosiaalialaa, humanistisia tieteitä ja kasvatustieteitä sekä erilaisia palvelualoja. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on tarjonnut naisille työmahdollisuuksia, ja nainen on mukisematta tarttunut tilaisuuteen.

Kotitalousvähennykset, kuntien ostopalvelut sosiaali- ja terveyspuolella sekä yleensä palvelutuotannon avautuminen kilpailulle ovat entisestään lisänneet kysyntää perinteiselle naisten osaamiselle.

Julkisuudessa riittää puhetta sukupuoliroolien murtamisesta, naisten ja miesten tasa-arvosta koulutuksessa, työelämässä ja palkkauksessa. Valitettavasti yksikään juhlapuhe ei toteudu, jos vallitseva mielipide on, että naisten kontolle jäävät eläköityvien suurten ikäluokkien hoivapalvelut, eri puolilla ulkoistettavat siivouspalvelut ja muut matalapalkkaiset peruspalvelut. Nämä ovat tärkeitä tehtäviä, jotka jonkun on myös tulevaisuudessa hoidettava, sukupuolesta riippumatta, eikä niitä voi korvamerkitä ainoastaan naisille.

Naista pidetään yrittäjänä vaarattomana. Nainen ei ole halukas ottamaan suuria riskejä, eikä hän liioin tavoittele suuria taloudellisia voittoja. Varovaisuus estää häntä kasvattamasta yritystään. Naisenhan kuuluu ensisijaisesti ajatella perhettään, ja oma pieni yritys antaa siihen runsaasti liikkumavaraa.

Toista ovat kovat bisnesmiehet. Mies innovoi ja ottaa suuria riskejä. Panokset ovat kovat, mutta niin ovat tuloksetkin. Miehellä on monta rautaa tulessa, hän istuu monen (kaverinsa) yrityksen hallituksessa. Mies on laajasti verkottunut, hän osallistuu kotimaisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, luo suhteita työ- ja vapaa-ajallaan. Miehen kalenterista löytyy aina tilaa viikonlopun golf- ja metsästysretkelle, jonka aikana puidaan yrityksen strategiaa.

Liioittelinko hieman? No jaa, mutta harvemmin julkisuudessa kuitenkin esiintyy tai esitellään yli miljoonan tai useiden kymmenien miljoonien liikevaihtoa pyörittäviä naisomistajia. Miksi? Siksi, että naiset ovat luonteeltaan vaatimattomia. He eivät tuppaudu julkisuuteen eivätkä halua korostaa pelkästään itseään. Heille yrityksen menestys on kaikkien työntekijöiden yhteistyön tulos. Nainen pätee tekemällä.

Pieni maa tarvitsee selviytyäkseen taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja. Molempia syntyy kasvuhaluisessa yrityksessä. Nyt tarvitaankin uudenlaista kannustavaa henkeä ja rohkeita esimerkkejä, joiden innoittamina saadaan naiset entistä rohkeammin tarttumaan tilaisuuteen ja perustamaan oma kasvuhaluinen yritys.

Kommentoi »