Miten jättipotti vaikuttaa elämään? Rahapeleissä voittaneet kertovat
Puheenaiheet
Miten jättipotti vaikuttaa elämään? Rahapeleissä voittaneet kertovat
Suomalaiset veikkausvoittajat eivät leuhki rahalla ja he pitävät läheisiä ihmissuhteita rahaa tärkeämpinä.
Teksti
|
Julkaistu 7.3.2018
Apu

Veikkaus lähestyi joulukuun 2017 alussa 155 suurvoittajaa, jotka olivat voittaneet vuosina 2007–2017 jostain tunnistautuneena pelatusta Veikkauksen pelistä yli 500 000 euroa ja joiden yhteystiedot Veikkauksella oli tiedossa. Heistä kyselyyn vastasi tammikuun 2018 alkuun mennessä 78 henkilöä eli puolet. Vastanneista yli puolet oli Loton päävoittajia.

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että voitto muutti elämää jonkin verran ja noin neljänneksen mielestä elämä muuttui vain vähän. 13 prosentin mielestä elämä muuttui erittäin paljon.

Suomalaiset voittajat haluavat yleensä pitää voittonsa pienen piirin tietona. 87 prosenttia vastaajista oli kertonut voitostaan puolisolleen tai kumppanilleen. Lapsille voitosta oli kertonut hieman yli puolet vastaajista ja omille vanhemmilleen vajaa puolet vastaajista. Alle viidesosa kertoi voitosta työkavereilleen.

Kaksi kolmesta vastaajasta koki, että muiden ihmisten suhtautuminen heihin ei ollut muuttunut voiton myötä. Ne, ketkä kokivat voiton vaikuttaneen muiden ihmisten suhtautumiseen, harmittelivat muun muassa sitä, että he joutuvat voitosta tietävien seurassa usein maksumiehiksi.

– Rahaa pyydetään lainaan ja odotetaan että maksan kuluja, eräs voittaja kuvaili.

Kyselyssä kysyttiin myös voiton vaikutuksista parisuhteeseen. Kaksi kolmesta kysymykseen vastanneesta sanoi, että voitto ei ollut vaikuttanut parisuhteeseen.

Osakkeet ja rahastot voittajien suosiossa

Suomalaisvoittajat pyrkivät sijoittamaan voittonsa niin, että voitosta poikisi tuottoja myöhemminkin. Peräti 86 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi sijoittaneensa osakkeisiin tai rahastoihin.

Uuden auton kertoi ostaneensa 66 prosenttia vastanneista ja 60 prosenttia kertoi matkustelleensa aiempaa enemmän. Uuden asunnon osti 44 prosenttia vastaajista.

Voittajat eivät juuri hulluttele rahoillaan. Useampi voittaja kertoi ostaneensa kesämökille moottoriveneen, mutta myyneensä sen pois turhana. Osa oli innostunut ostamaan niin sanottuja luksustuotteita – vaikka ne eivät sopisikaan omaa makuun.

42 prosenttia kertoi toteuttaneensa haaveen, joka heillä oli ollut ennen voittoa. Voittajien haaveet olivat yleisesti melko maltillisia.

– Korotettiin jo paljon aikaisemmin ostamamme lentolippu bisnesluokkaan.

Noin puolet työelämässä voiton hetkellä olleista vastaajista jatkoi työssäkäyntiä tavalliseen tapaan voiton jälkeen. Toisaalta moni koki, että yksi parhaista asioista, mitä voitto toi mukanaan, oli taloudellinen vapaus jättää työt tai tehdä töitä vähemmän.

Kommentoi »