Apu

Hyviä uutisia löylyjen ystäville: Saunominen parantaa sydänterveyttä


Kun saunoo päivittäin tai vähintään neljä kertaa viikossa, aivoinfarktin riski laskee merkittävästi. Tämä selvisi tuoreessa tutkimuksessa.
Teksti Hannu Koskela
Kuvat Paavo Martikainen

Runsas saunominen vähentää aivoinfarktin riskiä. Tämä selvisi, kun Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä seurasi yli 53-vuotiaiden naisten ja miesten saunomistottumuksia ja saunomisen terveysvaikutuksia peräti 15 vuoden ajan.

Suomen vannoutuneelle saunakansalle uutinen on erinomaisen hyvä, sillä aivoinfarkti on yleisin aikuisiän vammautumisen syy.

— Noin 15 vuoden seurantatutkimuksen aikana selvisi, että 4—7 kertaa viikossa saunovilla henkilöillä on 61 prosenttia pienempi todennäköisyys saada aivoinfarkti kuin vain kerran viikossa saunovilla henkilöillä, sanoo tutkimusryhmän vetäjä, kardiologian erikoislääkäri Jari Laukkanen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 628 kuopiolaista 53–74-vuotiasta miestä ja naista. Tutkittavat jaettiin saunomistottumustensa perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunovat, 2–3 kertaa viikossa saunovat ja 4–7 kertaa viikossa saunovat.

— Tutkimukseen löytyi helposti vapaaehtoisia osallistujia. Alussa täytettiin kyselylomake, ja pitkäkestoisena tutkimusaikana heidän terveydentilaansa seurattiin, heille tehtiin, lääkärintarkastuksia, verenpainemittauksia ja verikokeita, Laukkanen selvittää.

Samat terveysvaikutukset sekä miehillä että naisilla

Tutkimus osoitti, että mitä useammin henkilö saunoi, sitä pienempi aivoinfarktiriski oli. Jo pari—kolme viikoittaista saunomiskertaa vähensi aivoinfarktin riskiä 14 prosentilla.

Runsaan saunomisen ja vähentyneen aivoinfarktiriskin yhteys säilyi myös heillä, joilla oli tavanomaisimpia aivohalvauksen riskitekijöitä. Riskiä lisäävät muun muassa ikä, sukupuoli, diabetes, painoindeksi, veren rasvahappokoostumus, alkoholinkäyttö, liikunta ja sosioekonominen asema.

Sukupuolten välillä ei havaittu eroja — saunan suojaava vaikutus oli samankaltainen sekä miehillä että naisilla.

Kohtuus myös saunomisessa

Saunomisen yhteyttä aivoinfarktin riskiin tutkittiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -väestötutkimuksen aineistosta. Siinä jo havaittiin, että runsas saunominen vähentää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien sekä kuolleisuuden riskiä.

Myönteisten vaikutusten syinä saattavat olla saunomisesta aiheutuva verenpaineen aleneminen, immuunijärjestelmän ja autonomisen hermoston aktivoituminen sekä parantunut sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta. Vastikään on havaittu, että saunominen vaikuttaa myös verisuonten joustavuuteen, mikä puolestaan on yhteydessä niin verenpaineeseen kuin sydämen toimintaan.

Professori Jari Laukkanen suosittelee suomalaisille saunomista, mutta varoittaa ahkeria löylyttelijöitä.

— On muistettava nesteyttää, kuivuminen on vaarallista.

Entä äärimmäisyydet: kovassa kuumudessa lauteilla kilvoittelu ja tuntikausia kestävä löylyttely?

— Saunominen kyllä lisää hyvinvointia ja rentouttaa, mutta silti kohtuus kaikessa – niin myös saunomisessa, Laukkanen sanoo.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: 17.5.2018