Image

Debatti: ”Perhevapaauudistus on hyvä askel tasa-arvon suuntaan, mutta se ei vielä riitä” – Shadia Rask, Maria Lindén ja Timo Aro kommentoivat väitettä

Debatti: ”Perhevapaauudistus on hyvä askel tasa-arvon suuntaan, mutta se ei vielä riitä” – Shadia Rask, Maria Lindén ja Timo Aro kommentoivat väitettä
Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuun alussa. Tuleeko maailmasta parempi? Pyysimme aiheesta kolme kommentti­puheenvuoroa.
Julkaistu: 25.7.2022
Shadia Rask, Maria Lindén ja Timo Aro.

Shadia Rask

Tutkimuspäällikkö, THL

Ennen kuin voi arvioida suuntaa, on hahmotettava, missä seisomme nyt. Nykyinen perhevapaa koostuu äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta. Vanhempien kesken vapaasti jaettavan vanhempain­vapaan käyttää lähes aina kokonaan äiti. Joka neljännessä perheessä isä ei käytä isyys- tai vanhempainvapaata lainkaan.

Tutkitusti tehokkain keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä on kasvattaa isälle kiintiöityä osuutta. Uudistus lähes tuplaa isälle kiintiöidyn vapaan pituuden, joka on nykyisin reilu kaksi kuukautta. Toden­näköisesti jatkossakin isät käyttävät lähinnä heille suunnattua kiintiötä, jota ei voi luovuttaa äidille. Tällöin useimmissa perheissä isän osuus vanhempainvapaista jää yhä alle kolmannekseen.

Suunta on siis oikea, mutta edistysaskel ei ole harppaus. Isien pidemmät perhe­vapaat lyhentänevät äitien vapaita – mutta vain parin kuukauden verran. Sillä ei korjata naisen euroa, työelämän segregaatiota tai sukupuolittuneita normeja ja rooliodotuksia yhteiskunnassa. Lähinnä äitien käyttämän kotihoidon tuen osalta uudistusaskel jää kokonaan ottamatta.

Perhevapaauudistus on silti tärkeä askel, myös yhdenvertaisuuden suuntaan. Elokuussa voimaan astuvan uudistuksen tavoitteena on paitsi edistää miesten ja naisten tasa-arvoa, myös huomioida perheiden moninaisuus. Lainsäädännössä otetaan käyttöön sukupuolineutraalia terminologiaa, ja vanhempainvapaan käsite tulee korvaamaan äitiys- ja isyysvapaat. Tämä on odotettu muutos ja viesti, että perhevapaat kuuluvat kaikille vanhemmille.

Maria Lindén (o.s. Annala)

Tutkimusviestintäpäällikkö, Ulkopoliittinen instituutti

Uskon perhevapaauudistuksen parantavan sekä naisten asemaa työmarkkinoilla että miesten asemaa kotona. Uudistuksen jälkeen neljä kuukautta vanhempainvapaasta on kahden vanhemman heteroperheissä ainoastaan isän käytettävissä, mikä oletettavasti ohjaa pidemmän päälle isiä käyttämään vapaita enemmän.

Uudistuksen tueksi tarvitaan kuitenkin laajamittaista asennemuutosta, jossa tunnustetaan isyyden ja isien arvo. Niin kauan kuin isät tuntevat olevansa vanhempina vähempiarvoisia ja isien tapoja toimia lasten kanssa katsotaan nenänvartta pitkin, heillä voi ymmärrettävästi olla korkea kynnys jäädä yksin kotiin pientä lasta hoitamaan.

Asennemuutosta tarvitaan myös työpaikoilla, jotta miehet kokisivat pitkillekin perhevapaille jäämisen sosiaalisesti hyväksytyksi ammatistaan ja asemastaan riippumatta. Työnantajilla on tämän muutoksen edistämisessä tärkeä rooli.

Yhdysvalloissa asennemuutoksen arvojohtajaksi on ryhtynyt teknologia-ala, jolle perhevapaat ovat keino menestyä verisessä kilpailussa parhaista osaajista. Maan tilanne on perhevapaiden osalta dramaattisesti huonompi kuin Suomen, mutta tässä yhdessä asiassa saisimme ottaa oppia rapakon takaa.

Kun uusi perhevapaamalli astuu syksyllä voimaan, suomalaisyrityksillä olisi erinomainen tilaisuus lisätä houkuttelevuuttaan työnantajina kehittämällä keinoja kannustaa miespuolisia työntekijöitään aktiivisesti perhevapaiden käyttöön.

Timo Aro

Johtava asiantuntija, alue­kehittämisen konsultti­toimisto MDI

Kyllä. Kiinalaisen sananlaskun mukaan mikään matka ei ole niin pitkä, että sitä ei olisi aloitettava yhdellä askeleella.

Perhevapaauudistus on tärkeä askel tai jopa loikka oikeaan suuntaan, jos halutaan pitää kiinni Marinin hallitusohjelman tavoitteista. Hallituksen yksi tavoite on, ei enempää ja vähempää kuin, ”nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi”.

Uudistus mahdollistaa käytännössä perhe­vapaiden ja hoitovastuun tasaisen jakautumisen perheissä molempien vanhempien kesken.

Syy on ilmeinen tilastojen perusteella. Äidit käyttävät kaikista vanhempainrahapäivistä noin 90 prosenttia ja miehet vain 10 prosenttia.

Jatkossa äidit eivät menetä mitään, mutta isät saavat lisää.

Isille latu on auki Ruotsin tielle. Suomessa isät ovat vanhempainvapaiden käytössä noin valovuoden päässä Ruotsista ja osittain muista Pohjoismaista.

Kyse on samalla tien avaamisesta kauaskantoisille rakenteellisille muutoksille. Esimerkiksi ei ole pieni asia, että yhdenvertaisuutta kunnioittaen huomioidaan myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Työelämän kannalta uudistus on kaksijakoinen. Kolikon yhdellä puolella ovat sen kielteiset työllisyysvaikutukset ja toisella työelämän joustavammat lapsi- ja perheystävällisemmät käytännöt, kuten työaikajärjestelyt.

Jos ja kun syntyvyyden aleneminen ja lasten määrän väheneminen koetaan yhteiskunnallisena ongelmana, perhe­vapaauudistus on yksi kannustava impulssi ratkaisujen löytämisessä.

On silti hyvä pitää mielessä, että uudistus on vain infrastruktuuri, jolle tulevat isät ja äidit antavat lopullisen sisällön.

Debattipalstalla Imagen vakituiset debatistit ottavat eri kokoonpanoilla kantaa toimituksen esittämään väitteeseen.

Päivitys 1.8.2022: Juttuun on vaihdettu Maria Lindénin uusi sukunimi.

Kommentoi »