Tuulilasi

Vilkun käyttäminen kääntyessä risteyksestä

Tapio Ketonen

Kysymys:

Kysymykseni koskee vilkun käyttämispituutta. Jos autolla aiotaan kääntyä risteyksestä, mikä on suositeltava pituus? Tästä olen kuullut hyvin erilaisia näkökantoja niin keskusta, taajama ja moottoritiellä (risteykissä, ryhmityksissä, ohituksissa jne).

Suomen tieliikennelaki sanoo seuraavaa:

35 §Suuntamerkki

“Ajoneuvon kuljettajan, joka aikoo lähteä liikkeelle tien reunasta, kääntyä risteyksessä tai tiellä taikka vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa, on muiden varoittamiseksi annettava merkki suunnanosoittimella tai, jollei ajoneuvossa ole sellaista, muulla näkyvällä tavalla.

Merkki on annettava hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä, ja sen on oltava hyvin näkyvä ja ymmärrettävä. Merkinanto ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistua siitä, ettei aiottu toimenpide aiheuta vaaraa tai tarpeetonta estettä."

Tarkoitetaanko tällä hyvissä ajoin merkin antamisella kerran vilautettua suuntamerkkiä vai pitäisikö merkkiä näyttää vähintään pari metriä ennen risteystä / aiottua kääntymistä / kaistan vaihtoa? Riittääkö siis ilmoitus kääntymisestä väläyttämällä kerran suuntamerkkiä samalla kääntyessä vai tulisiko vikkua käyttää niin että takanasi oleva autoa ja jopa sen takana oleva näkevät minne olet kääntymässä?

Näytä vastaus

Vastaus:

Tekisi mieli kehottaa käyttämään maalaisjärkeä, mutta eihän sitä enää ole olemassa. Suuntamerkin tarkoitus on varoittaa muita kulkijoita siitä, että ollaan tekemässä jotakin sellaista, jota muiden pitäisi varoa. Siksi suuntamerkkiä pitää näyttää riittävän ajoissa ja riittävän pitkään, että tuo varoitustarve tulee hoidettua. Täysijärkisten liikenteessä olijoiden ei luulisi kaipaavan metrimääriä.

Ei vilkkua tietenkään pidä kytkeä päälle kilometritolkulla ennen kääntymistä. Oikea vilkutusmatka riippuu myös kelistä, eli liukkaalla kelillä pitää varoittaa muita aikomuksistaan paljon aikaisemmin. Jos on pysähtymässä keskelle tietä odottamaan, milloin voi kääntyä vasemmalle, se vilkku kannattaa laittaa todella varhain päälle, että se takaa tuleva rekkakuski varmasti riittävän varhain huomaa tien olevan tukossa.

Valitettavan monet kuitenkin toimivat niin. että salaavat aikeensa viimeiseen asti. Joko vilkkua ei käytetä lainkaan, tai sitten se kytketään päälle ojentamalla sormea samalla kun käännetään rattia.

Julkaistu: 17.1.2011