Terveys ja hyvinvointi
Kysy Kiminkiseltä: spondyloosi
9.9.2013
 |
Apu

Kysymys:

Olen ammatiltani kir­vesmies-hirsiraken­taja, 175 cm, 70 kg ja 59-vuotias. Veriar­vot ja verenkierto ovat kunnossa. Selkä on sökö. Olen työkyvyttömyyseläk­keellä ja olen sataprosentti­sesti invalidi. Lääkityksenä on Arcoxia 120 mg ja Sirdaludia 4 mg. Lisäksi minulla on spondyloosi, joka löydettiin maaliskuussa 2011. Miten se etenee, ja onko siihen hoitoa? Rintarangas­sa on lukossa vii­des nivel. Lapa­luun alla ja rin­takehässä on yleensä särkyjä.

Vastaus:

TÄTÄ TÄMÄ ymmär­ryksen yli käyvä lääkäri­en käyttämä kieli aiheuttaa! Spondyloosi tarkoittaa vain ja ainoastaan selkärangan rap­peumaa, joka on sinällään osin ikään liittyvä ilmiö. Olet sata­prosenttisesti invalidi verotus­teknisesti, kuten kaikki, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä.

Haittaluokat ovat erikseen. Esi­merkiksi invapysäköintilupaan vaaditaan liikkumista vaikeut­tavasti haittaluokka 11. Spondyloosi eli selkärangan rappeuma on osa kulumispro­sessia. Sen rtg-kuvissa todetta­va aste ei korreloi potilaan ko­kemiin oireisiin. Selkä siis voi olla kipeä siitä huolimatta, että kuvissa ei näy mitään, ranka voi olla sen tuhannen päreinä eikä potilas ole koskaan tunte­nut selkävaivoja.

Välilevyt tah­tovat painua kasaan maan vetä­essä puoleensa. Nikamien yli­määräinen liike aiheuttaa ajan kuluessa luupiikkejä, jotka voi­vat luuduttaa nikamat toisiin­sa. Luonnolla on tarkoituksena korjata näin ylimääräinen liik­kuvuus. Liikaa liikkuva ranka jäykis­tyy vanhemmiten. Osa tätä pro­sessia ovat välilevytyrät, joissa välilevyn hyytelömäistä ydintä pääsee pullahtamaan tyräksi painamaan selkäydintä tai sieltä lähteviä hermoja, jolloin aisti­taan iskiakseksi nimetty kipu jalkaan tai kaularangasta kä­teen. Vanhemmiten korjaava luutuminen voi alkaa ah­tauttaa selkäydintä, jol­loin seuraa säteilyä jalkoihin ja pahim­millaan lihasheik­koutta, joita jou­dutaan joskus hel­pottamaan leikka­uksella, jolla teh­dään tilaa selkäyti­melle.

Kulumaprosessin ete­neminen on yksilöllistä ja osin perinnöllistä. Aivan varmasti Suomen kaamosluonnossa tuu­lessa ja tuiskussa tehty metsu­rin työ altistaa rappeumalle. Toisaalta reipas ja monipuoli­nen ruumiillinen työ pitää sel­kää kokonaisuutena kunnossa, ellei työ ole sitten ollut aivan mahdotonta, ergonomian kaik­ki säännöt moninkertaisesti ylittävää vääntämistä lapsuu­desta alkaen.

Parasta, mitä voit selkäsi kanssa tehdä, on monipuolinen liikkuminen niin luonnossa kuin kuntosaleilla ja uimahal­leissa. Ihmiset pelkäävät usein selkävaivan johtavan pyörätuoliin. Näin ei käy.

Muistutan kuitenkin vakavasti siitä pienestä mahdollisuudesta, joka tähän on. Mikäli tulee äkillinen jalan halvaantuminen vaikkapa jalkaterästä niin, ettei se liiku lattiasta ylös ja/tai tulee tunnottomuutta alapäähän ja/tai virtsa ja/tai uloste ei kulje, on lähdettävä heti lääkäriin. Tällöin selkäydin on puristuksessa ja tila on korjattava heti leikkauksella, ettei jää pysyviä toimintahäiriöitä.

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.