Apu

Kysy Kiminkiseltä: kolesterolilääkkeet

Kysymys:

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen kertoo Studio55.fissä kolesterolilääkkeistä. Katso video!

Näytä vastaus

Vastaus:

Rasva-arvojen terveysvaaroissa on kysymys kokonaisriskin määrittämisestä valtimonkovettumatautiin. Täytyy tiedostaa sukunsa riskit: etunenässä valtimonkovettumatauti, tyypin II sokeritauti, verenpainetauti, mahdolliset perinnölliset mekanismit. Omat elämisen tavat: tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio (kasvirasvat, erityisesti öljyt, kalarasvat, kuidut: täysjyvä, kasvikset, marjat, vihannekset), liikkuminen. Jokaisen täytyy tietää verenpaineensa ja rasva-arvonsa. Yksittäisiä rasva-arvoja ei hoideta sellaisenaan, vaan hoito perustuu valtimosairauksien kokonaisriskin arvioon. Hoidon perustana on aina elämäntapainterventio.

Suuren riskin potilaat tarvitsevat yleensä myös lääkehoitoa, joka on nykyään ensisijaisesti statiini. Sepelvaltimosairauskohtauksen yhteydessä suuriannoksinen statiinihoito aloitetaan välittömästi potilaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Sama koskee myös aivoinfarktipotilaita. Syystä, jota emme vielä ymmärrä, diabeteksessa, etenkin tyyppi kakkosessa, naisten vaara sepelvaltimotautikuolemaan on paljon miehiä suurempi – joten statiinille on käyttöä. Tulevaisuudessa aletaan saada lisää työkaluja sepelvaltimotautikuoleman vaaran arvioimiseen. Tänä vuonna julkaistussa suomalaislähtöisessä tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti plasman seremidit ennustavat sepelvaltimotautikuolemaa sekä stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla että sepelvaltimotautikohtauksen saaneilla potilailla (Petri Kovanen). Seremidit ovat siis koholla – syytä yhteyteen ei tunneta. Tätä tutkimusta ei saa vielä potilastyössä.

Elämisen tavat muodostavat perustan rasvojen hoidolle. Kun lääkettä tarvitaan, statiini on standardi. Sen markkinoille tulo vuonna 1987 mullisti kolesterolin lääkehoidon, koska tehokasta lääkettä ei aiemmin ollut. Statiini estää maksan kolesterolisynteesiä, joten vaikutus pohjautuu Brownin ja Goldsteinin tutkimuksiin. Statiini lisää myös LDL-reseptoreiden toimintaa maksassa edistäen LDL:n poistumista.

Statiineja on kahdenlaisia: vesi- ja rasvaliukoisia. Arvellaan, että tällä ominaisuudella olisi merkitystä, sillä vesiliukoiset eivät pääse aivoihin. On nimittäin arveltu, että statiineilla voisi olla haitallisia vaikutuksia kognitioon. Juuri sain Petri Kovaselta referaatin artikkelista, jonka ovat laatineet maailman parhaimmat alan tutkijat. Se on julkaistu arvostetussa Lancetissa syyskuussa: Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Artikkelin mukaan statiinit eivät aiheuta dementiaa. Päinvastoin ne estävät vaskulaarista (verisuoniperäistä) dementiaa.

Sitä vastoin alaraajapainotteista lihassärkyä statiinit aiheuttavat vajaalle 10 prosentille käyttäjistään. Asia selvitetään hoitotauoin sekä annos- ja valmistemuutoksin. Perinnöllisistä syistä joillakin ihmisillä statiinien aineenvaihdunta on hidastunut, jolloin niiden pitoisuus voi kohota yllättävästi. Tätä ei kokein testata. Pitää ymmärtää, että statiinien käyttäjien ikäryhmässä esiintyy paljon muitakin lihassäryn aiheuttajia. Joka tapauksessa hankalia sivuoireita ei tule sietää, vaan pyrkiä lääkekokeiluihin, jos statiini on todella välttämätön. Voidaan käyttää kolesterolin imeytymistä estävää lääkettä (etsetimibi), jonka teho ei tosin yllä lähellekään statiinin tehoa. Myös yhteiskäyttö on mahdollinen.

Statiinit lisäävät tyypin II sokeritaudin riskiä isossa materiaalissa noin 9 prosentin verran. Vaikutus on annosriippuvainen (suuremmalla annoksella enemmän). Tiedetään, että liikkuminen ja terveellisen ruoka kumoavat riskin. Statiinilla hoidettujen diabeetikoiden ennuste paranee yhtä hyvin kuin ei-diabeetikoiden. Nimenomaan tyypin II diabetespotilaat hyötyvät statiinista varsinkin, kun heillä alkaa olla muita vaaratekijöitä. Diabeetikoiden ei pidä luopua heille määrätystä statiinista!

Suomessa maallikot ovat pitäneet meteliä haimatulehduksesta. Maailmalla siitä ei keskustella juurikaan, eivätkä parhaimmat asiantuntijat kirjallisuudessa sitä noteeraa. Erittäin suuressa selvityksessä statiinin käyttäjillä esiintyi haimatulehdusta vähemmän kuin käyttämättömillä. Tuoreehkossa suomalaisessa opinnäytetyössä saatiin päinvastaista viitettä. Tulos on täysin ristiriitainen muuhun maailmanlaajuiseen tutkimusnäyttöön verrattuna. Yksi mahdollinen selitys tulokselle saattaisi olla valtava suomalainen alkoholinkäyttö, joka on useimmiten piilossa hienovaraisen tissuttelun varjossa, eikä tule välttämättä esille, sillä määriä aina vähätellään eivätkä suurkuluttajat nykyään näytä ollenkaan rappioalkoholisteilta. Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa haimatulehduksia, jotka voivat olla myös hiljaisia piileviä prosesseja ja toki myös akuutteja, joskus tehohoitoon vieviä. Joka tapauksessa potilaat ovat aina yksilöjä, ja yksittäisellä potilaalla lähes mikä tahansa yksittäinen haitta on mahdollinen.

Punariisi valmistetaan keitetystä riisistä fermentoimalla sitä Monascus-sukuun kuuluvien homesienten kanssa. Sitä on saatavilla sekä elintarvikkeeksi tarkoitettuna riisinä että kapselina. Punariisivalmisteet saattavat pienentää kolesterolipitoisuutta niiden sisältämien statiinin kaltaisten yhdisteiden vuoksi. Punariisivalmisteet ovat ravintolisiä, joita ei tuoteta lääkkeeltä vaadittavalla tavalla. Siksi niiden statiinimäärä voi vaihdella, ja ne voivat sisältää myös epäpuhtauksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia. Itse turvaudun apteekin puhtaaseen statiiniin. Myönnän käyttäväni statiinia, vaikka en korkeaan riskiin kuulukaan. Olen huomannut monen lääkärin niin tekevän. Olemme nähneet liikaa onnettomia valtimonkovettumataudin komplikaatioita.

Uusin kolesterolilääke on valmiste, joka lisää LDL-reseptoreiden määrää maksassa. Se on erittäin tehokas, mutta myös toistaiseksi kallis ja pistettävä. Aika näyttää, millaisen aseman se saa. Tieteen ominaisuuksiin kuuluu se, että se korjaa itse itseään ajan funktiona. Siihen kuuluu terve kyseenalaistaminen ja tutkimalla todistaminen. Tutkimustulos ei ole koskaan mielipidekysymys vaan tutkimustulos.

Julkaistu: 18.11.2016

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.