Tuulilasi

Kukuttajaviraston päätös lainvoimainen?

Tapio Ketonen

Kysymys:

Onko kuluttajaviraston päätöksillä ehdoton lainvoima vai onko kysymyksessä pelkästään suositus jonka Autoyritys voi jättää huomiomatta ilman laillisia seurauksia? Mitä tapahtuu ja voi tehdä jos päätöstä ei noudateta?

Näytä vastaus

Vastaus:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä liikkeenharjoittajalle uhkasakon, jos se ei lopeta viraston virheelliseksi katsomaa toimintaa, ja se voi vaatia myös liikkeenharjoittajalle määrättäväksi sakko, tai tarkkaan ottaen kyseessä on seuraamusmaksu. Näitä on määrätty esimerkiksi kartellitapauksissa. Virasto valvoo erityisesti kilpailulain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110948) toteutumista. Autoasioissa tätä ei tietääkseni ole koskaan sovellettu.

Yksityistä kuluttajaa koskee ennen kaikkea kuluttajansuojalaki. Sitä koskevia määräyksiä Kuluttaja- ja kilpailuvirasto ei anna. Sen sijaan virastossa kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä, ja hänellä on oikeus määrätä yritys keskeyttämään lainvastainen toiminta. Kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon tehostamiseksi uhkasakon, jonka maksettavaksi määräämisestä päättää markkinaoikeus.

Kuluttajaa koskevissa asioissa asioita viraston sivuilla kerrotaan seuraavasti:

Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Näitä tapauksia käsittelevät kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta.

Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisessa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos kyse on tapauksesta, jossa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

-——

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa johtaa päätoiminen puheenjohtaja, oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg. Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia. Oikeusministeriö nimittää jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista.

Linkkejä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuluttajariitalautakunta

Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta

Kuluttajansuojalaki

Eli jos elinkeinonharjoittaja (= autokauppias) ei noudata kuluttajariitalautakunnan suositusta, tästä ei suoraan seuraa muuta kuin että yritys asetetaan viraston ylläpitämälle ns. mustalle listalle, jossa on julkistettu niiden yritysten nimet, jotka eivät ole noudattaneet suositusta. Tällöin ainoa keino on viedä asia oikeuteen. Parhaassa tapauksessa kuluttaja voi saada vaukseen kuluttaja-asiamiehen, mutta tapauksen pitää olla tosi tärkeä  ja merkittävä ennakkopäätösluonteinen asia.

Kuluttajariitalautakunnan suositus on vahva argumentti, mutta kuten tunnettua, oikeuden päätöksestä ei koskaan voi olla täysin varma, ja on selvä, että tällaisessa tapauksessa yrittäjä hankkii avustajakseen parhaat mahdolliset lakimiehet. Kyseessä siis on kuluttajan kannalta uhkapeli, jossa panokset voivat olla useiden kymmenientuhansien suuruisia. Hävinnyt osapuoli kun joutuu maksamaan myös vastapuolen oikeuskulut. Suomessa oikeudenkäynteihin ei oikeastaan ole varaa upporikkaiden lisäksi kuin tyhjätaskuilla kuten rikollisilla. Heidän oikeuskulunsa maksaa valtio. Tavalliselle kansalaiselle oikeudenkäynti on kovin kallista ylellisyyttä.

Julkaistu: 23.3.2014

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.