Tuulilasi

Kysy autoista - kysymys 3634

Kysymys:

Minkälaiset säännöt koskevat tänään vuonna 1988 käyttöönotetun auton lisävaloja?

Näytä vastaus

Vastaus:

Pääsääntö, josta on äärimmäisen vähän poikkeuksia, on se, että ajoneuvon tekniset vaatimukset ovat samat, jotka olivat voimassa sen käyttöönottohetkellä Vuoden 1988 auton valomääräykset ovat siis samat kuin vuonna 1988. niinpä esimerkiksi tuon ajan autoissa on oltava erilliset sivuvilkut, koska ne vaadittiin tuolloin Suomessa.

Käytännössä lisävalojen vaatimuksissa ei liene tapahtunut kovin suuria muutoksia. Referenssiluvut ym. ovat likimain ennallaan. Sijotussääntöihin on tullut pieniä lievennyksiä.

Nykyhetken ongelma on, ettei esimerkiksi lainsäädännöstä ole mitäään apua sille, joka haluaa tietää määräysten sisällöstä. Suomen laki ja asetukset viittaavat vain EU-direktiiveihin, ja niiden esiin kaivaminen on äärimmäisen hankalaa, koska EU:lla ei ole Suomen Finlexin tapaista ajantasaisten säännösten hakupalvelua. Direktiivi löytyy – jos löytyy – netistä alkuperäisessä muodossaan. Direktiivejä muutetaan koko ajan, muutokset annetaan uusina direktiiveinä. Viimeisimmän version löytäminen on työn ja tuskan takana.

Julkaistu: 29.8.2004