Tuulilasi

Kysy autoista - kysymys 2613

Tapio Ketonen

Kysymys:

Onko 6 kk:n virhevastuun ulkopuolelle rajattu tiettyjä asioita, esim. lisävarusteet, vai koskeeko käytettyä autoa ostettaessa virhevastuu kaikkea, mikä autossa on mukana? Pitäisikö tyypillisten määräajoin kuluvien osienkin kuitenkin kestää vähintään se 6 kk?

Näytä vastaus

Vastaus:

Lakiteksti sanoo: Tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tämä antaa aika lailla harkinnan varaa, lähinnä siis terveen järjen käyttövaraa. Juristi tosin sanoisi sitä tulkinnanvaraisuudeksi. Virhevastuu koskee kaikkia kaupan kohteena olevia tavaroita, siis myös lisävarusteita. Tavaran viallisuudessa on ratkaisevaa, missä kunnossa se on ollut kaupantekohetkellä:

Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Selvät kulutusosat, vaikkapa renkaat ovat siis ilman muuta vastuun ulkopuolella ainakin kulumisen osalta. Tuo alun lainaus on aika järkeenkäypä asia. Ratkaisevaa siis on, missä kunnossa kaupan kohde on ollut kauppaa tehtäessä. Jos viallisuus olisi havaittu tutkimalla tavara normaalisti, ostaja ei ole oikeutettu korvaukseen. Kuluttajansuojalaki on laadittu suojaamaan kuluttajaa nimenomaan yllättäviltä ja piileviltä vioilta tuotteessa.

Osien siis ei tarvitse kestää kuutta kuukautta, mutta vian ilmetessä myyjän pitää osoittaa, että sitä ei ole ollut kaupantekohetkellä. Sekin voi toki olla vaikeaa. Toisaalta jos ostaja voi osoittaa jälkeenpäin, että vika oli tuotteessa kaupantekohetkellä vaikka siitä olisi kulunut jo vaikkapa viisi vuotta, myyjä on edelleenkin korvausvelvollinen. Useimmista muista maista poiketen Suomen kuluttajansuojalaissa ei ole täsmällistä aikarajaa.

Julkaistu: 11.11.2003