Tuulilasi

Yritysautot vuonna 2013: Autoedun verotusarvotYritysautot vuonna 2013: Autoedun verotusarvot

Verohallinto on vahvistanut autoedun arvot vuoden 2013 verotuksessa. Edun verotusarvoon ei tehty muutoksia verrattuna vuoden 2012 arvoihin.

Vapaa autoetu ja auton käyttöetu

  • Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset.
  • Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut.

Autopuhelin

Autoedun arvoon ei lasketa hankittuja autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä. Autopuhelimen arvona käytetään matkapuhelinedun arvoa (20 euroa kuukaudessa, johon sisältyvät puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset).

Lisävarusteet

Muut lisävarusteet nostavat autoedun verotusarvoa siltä osin kuin niiden summa ylittää 850 euroa (alennuksineen). Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus kuitenkin ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

Yksityisajot

Autoetua vahvistettaessa katsotaan yksityisajoiksi myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla.

Muuta

Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Verottomat kilometrikorvaukset muuttuvat vuoden 2013 ja 2014 verotuksessa

Eduskunta hyväksyi marraskuun lopulla kilometrikorvausten pienentämisen (äänin 98-67). Järjestelmää muutetaan kahdessa vaiheessa. Pienempi leikkaus tehdään vuoden 2013 korvausperusteissa ja suuri muutos vuonna 2014.

Vuoden 2013 alusta alkaen kilometrikorvauksia leikataan viidellä prosentilla, kun vuonna 2012 verottomien kilometrikorvausten määrä on korkeintaan 45 senttiä kilometriltä.

Enimmäiskorvauksesta vuodelle 2013 päättää Valtion työmarkkinalaitos. Jos korvaus vuodelle 2013 säilyy samalla tasolla kuin se on ollut vuonna 2012, viiden prosentin leikkaus johtaa kahden sentin alenemiseen. Korvaus olisi silloin korkeintaan 43 senttiä kilometriltä.

Vuoden 2014 alusta voimaan korvausperusteet muuttuvat jälleen. Silloin kilometrikorvauksille tulee 15 000 kilometrin raja. Sen ylittymisestä alkaen korvaus putoaa 55 prosenttiin. 

Tähän saakka kilometrikorvauksen suuruutta arvioitaessa on laskelmissa otettu huomioon auton kuluminen. Nyt katsottiin, ettei auton kulumisesta on perusteltua maksaa siltä osin, kun autolla ajetaan pääasiassa omia ajoja. Autoaan paljon työssä käyttävät ovat katsoneet, että muutoksen perusteluissa ei ole otettu huomioon erilaisten kilometrikorvausten saajien tilanteiden eroavuutta.

Julkaistu: 7.12.2012