Yli sata tiedemaailman vaikuttajaa: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa
Puheenaiheet
Yli sata tiedemaailman vaikuttajaa: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa
Kannanotto: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa
Julkaistu 27.2.2017
Image

Yli sata tieteentekijää, joukossa lukuisia professoreja, on mukana kannanotossa, joka vaatii muutosta Suomen pakolaispolitiikkaan.

Image julkaisee kannanoton. 

Irakilaiset ja afganistanilaiset turvapaikanhakijat osoittavat mieltään kolmatta viikkoa Rautatientorilla. He ovat Suomen uusien turvapaikkalinjausten uhreja. Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto ovat puolustaneet tiukentunutta linjaansa sillä, että se noudattaa eurooppalaista käytäntöä. Ne ovat myös esittäneet, että kielteisten turvapaikkapäätösten lisääntynyt osuus on seurausta parantuneesta turvallisuustilanteesta lähtömaissa. Kielteisten päätösten kasvanutta osuutta on perusteltu myös sillä, että hakijoiden profiili on muuttunut.

Ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöt ovat kritisoineet linjausta, jonka mukaan Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanne ei edellytä kansainvälisen suojelun myöntämistä kyseisistä maista tuleville turvapaikanhakijoille. Turvapaikanhakijoiden profiilin muuttumisesta ei myöskään ei ole esitetty mitään näyttöä. Sen sijaan ihmisoikeusaktivistit, tutkijat, uskonnolliset yhteisöt, toimittajat, oppositiopoliitikot ja virkamiehet sekä tavalliset kansalaiset ovat kritisoineet turvapaikkapolitiikan epäinhimillistä käännettä.

Samalla kun pakolaiskeskustelun humanitääriset ulottuvuudet ovat jääneet varjoon, turvapaikanhakijat ovat joutuneet painostuskeinojen kohteeksi ja heidät esitetty turvallisuusuhkina. Sisäministeriön lausunnossa 19.12.2016 (Laitonta maahantuloa ehkäistään viranomaisyhteistyöllä) korvataan käsite ”paperiton” ”laittomalla oleskelulla” viitatessa sotia ja vainoa pakeneviin ihmisiin. Näin siitä huolimatta, että kansainvälinen tutkijayhteisö on kyseenalaistanut termin ”laiton” käytön, kun puhutaan turvapaikanhakijoista.

Viranomaisten retoriikan muutos näkyy myös maahanmuuttoa käsittelevän ministerityöryhmän asiakirjassa 16.12.2016 (Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan). Asiakirja kuvaa koventuneita asenteita. Se suosittelee sosiaali- ja terveydenhoidon henkilökuntaa ilmiantamaan paperittomia.

Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus on laskenut rajusti viimeisen vuoden aikana samalla kun yhä useampi ihminen on hakenut turvaa Suomesta. Toukokuussa 2016 voimaantulleella lakimuutoksella Suomi luopui mahdollisuudesta myöntää kansainvälistä suojelua humanitäärisin perustein. Vuonna 2016 irakilaisista turvapaikanhakijoista 18 prosenttia sai turvapaikan Suomesta EU:n keskiarvon ollessa 61 prosenttia. Perheenyhdistämisen sekä juridisen avun ehtoja on Suomessa tiukennettu ja kielteisen turvapaikkapäätöksen valitusaikaa on lyhennetty.

Painotamme, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisarvoa on kunnioitettava. Suomen lainsäädäntö takaa jokaiselle oikeuden perusturvaan. Vastaanottokeskuksista häädetyt ihmiset eivät saa jäädä taivasalle. Tähän mennessä Sisäministeriö on kritisoinut kansalaisjärjestöjä ja kirkollisia tahoja kadulle joutuneiden auttamisesta.

Suomella ei ole palautusopimusta Irakin kanssa. Tästä huolimatta käännytykset Irakiin ovat arkipäivää. Osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista joutuu odottamaan palautusta vankilamaisissa olosuhteissa, esimerkiksi Metsälän säilössä. Tilanne on erityisen vaikea perheille, jotka ovat useassa tapauksessa hajotettu. Tilanne on myös erityisen vaikea alaikäisille, joiden parasta YK:n yleissopimus lasten oikeuksista turvaa (Suomi on saattanut sopimuksen lailla voimaan vuonna 1991). Monet turvapaikanhakijat ovat uupuneita, vakavasti masentuneita ja pelkäävät henkensä puolesta. Suomen mielenterveysseura ilmaisi syksyllä 2016 huolensa kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden lisääntyneestä itsemurhariskistä.

Helsingin keskustassa mieltään osoittavat kielteistä päätöstä pelkäävät turvapaikanhakijat vetoavat viranomaisiin ja päätöksentekijöihin oikeudenmukaisen turvapaikkaprosessin puolesta. Demokratia edellyttää, että päätöksentekijät kantavat vastuun päätöstensä seurauksista.

Vetoamme Suomen hallitukseen sekä virkamiehiin, jotka vastaavat tiukentuneesta pakolaispolitiikasta, että ihmisoikeuksia ei sivuutettaisi. Annamme tukemme mieltään osoittaville turvapaikanhakijoille heidän vaatimuksissaan saada oikeudenmukaista ja ihmisarvoista kohtelua. Vaadimme, että turvapaikanhakijoiden palautukset lopetetaan, kunnes nykyiseen käytäntöön liittyvät epäkohdat on korjattu.

Sinikka Aapola-Kari Tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura

Jutta Ahlbeck Projektitutkija, Åbo Akademi

Risto Alapuro Professori emeritus, Helsingin yliopisto

Maarit Alasuutari Professori, Jyväskylän yliopisto

Pertti Alasuutari Akatemiaprofessori, Tampereen yliopisto

Rolle Alho Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Anu Hanna-Anttila Tutkimuspäällikkö, Metalliliitto

Anneli Anttonen Professori, Tampereen yliopisto

Ilkka Arminen Professori, Helsingin yliopisto

Paul Van Aerschot Dosentti, Helsingin yliopisto

Tiina Arppe Dosentti, Helsingin yliopisto

Klas Backholm Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Riikka Bado Tutkiva teatterintekijä

Gwenaëlle Bauvois Lehtori, Helsingin yliopisto

Erna Bodström Tutkija, Helsingin yliopisto

Georg Boldt Tutkija, Tampereen yliopisto

Kristiina Brunila Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Linda Bäckman Tutkija, Åbo Akademi

Karin Creutz Tutkija, Helsingin yliopisto

Veikko Eranti Tutkija, Tampereen yliopisto

Jani Erola Professori, Turun yliopisto

Matti Eräsaari Tutkija, Helsingin yliopisto

Camilla Granholm Lehtori, Helsingin yliopisto

Linda Haapajärvi Tutkija, EHESS

Ilka Haarni Dosentti, Helsingin yliopisto

Camilla Haavisto Tutkijatohtori, Åbo Akademi

Nelli Hankonen Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto

Hannele Harjunen Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Johanna Hiitola Lehtori, Jyväskylän yliopisto

Markus Himanen Tutkija, Tampereen yliopisto

Peter Holley Tutkija, Helsingin yliopisto

Päivi Honkatukia Professori, Tampereen yliopisto

Marja-Liisa Honkasalo Professori, Turun yliopisto

Karina Horsti Akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

Ida Hummelstedt-Diedou Tutkija, Helsingin yliopisto

Aleksi Huhta Tutkija, Turun yliopisto

Elsi Hyttinen Tutkija, Turun yliopisto

Juho Härkönen Professori, Stockholms universitet

Eila Isotalus Tutkija, University College London

Marjaana Jauhola Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Maija Jokela Tutkija, Tampereen yliopisto

Eeva Jokinen Professori, Itä-Suomen yliopisto

Ilse Julkunen Professori, Helsingin yliopisto

Katarina Jungar Lehtori, Helsingin yliopisto

Markus Jäntti Professori, Helsingin yliopisto, VATT

Mirjam Kalland Rehtori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

Annastiina Kallius Tutkija, Helsingin yliopisto

Johannes Kananen Yliopistolehtori, Helsingin yliopisto

Anu Kantola Professori, Helsingin Yliopisto

Johanna Kantola Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Anu Katainen Lehtori, Tampereen yliopisto

Marja Katisko Tutkija, DIAK

Suvi Keskinen Akatemiatutkija, Turun yliopisto

Ullamaija Kivikuru Professori emerita, Helsingin yliopisto

Lotta Koistinen Tutkija, Turun yliopisto

Anu Koivunen Professori, Stockholms universitet

Kalle Korhonen Dosentti, Helsingin yliopisto

Aino Korvensyrjä Tutkija, Helsingin yliopisto

Hanna Kuusi Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Anitta Kynsilehto Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Aappo Kähönen Dosentti, Helsingin yliopisto

Jukka Könönen Tutkija, Helsingin yliopisto

Liisa Laakso Rehtori, Tampereen yliopisto

Sofia Laine Dosentti, Helsingin yliopisto

Mikko Lagerspetz Professori, Åbo Akademi

Tuomas M.S. Lehtonen Pääsihteeri, SKS

Markus Leikola Kirjailija

Johanna Leinonen Dosentti, Siirtolaisuusinstituutti

Kirsti Lempiäinen Lehtori, Lapin yliopisto

Annika Lillrank Lehtori, Helsingin yliopisto

Carl-Gustav Lindén Tutkijatohtori, Helsingin ylipisto

Eeva Luhtakallio Lehtori, Tampereen yliopisto

Mari Maasilta Lehtori, Lapin yliopisto

Mianna Meskus Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kaarina Nikunen Professori, Tampereen yliopisto

Camilla Nordberg Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Lena Näre Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Sari Näre Dosentti, Helsingin yliopisto

Elina Oinas Professori, Helsingin yliopisto

Antero Olakivi Tutkija, helsingin yliopisto

Emilia Palonen Lehtori, Helsingin yliopisto

Saara Pellander Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Maija Peltola Tutkija, Nuorisotutkimusseura

Virve Peteri Tutkija, Tampereen yliopisto

Vesa Puuronen Professori, Lapin yliopisto

Niko Pyrhönen Tutkija, Helsingin yliopisto

Tobias Pötzsch Tutkija, Helsingin yliopisto

Susanne Österlund- Pötzsch Dosentti, Åbo Akademi

Anssi Peräkylä Professori, Helsingin yliopisto

Päivi Pirkkalainen Tutkija, Jyväskylän yliopisto

Panu Raatikainen Dosentti, Tampereen yliopisto

Anna Rastas Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto

Marjaana Rautalin Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Hanna Repo Tutkija, Turun yliopisto

Leena-Maija Rossi Tutkija, Helsingin yliopisto

Maria Ruotsala Elokuvaohjaaja

Pajari Räsänen Tutkija, Helsingin yliopisto

Syksy Räsänen Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

Kirsi Saarikangas Professori, Helsingin yliopisto

Eija Saarikivi Kulttuurituottaja

Arttu Saarinen Dosentti, Turun yliopisto

Kirsti Salmi-Niklander Tutkijatohtori, Helsingin ylipisto

Tom Sandlund Professori emeritus, Helsingin yliopisto

Beata Segerkrantz Lehtori, Helsingin yliopisto

Minna Seikkula Tutkija, Turun yliopisto

Matti Similä Professori emeritus, Helsingin yliopisto

Harriet Silius Professori emerita Åbo Akademi

Oula Silvennoinen Dosentti, Helsingin yliopisto

Stefan Sjöblom Professori, Helsingin yliopisto

Pamela Slotte Apulaisprofessori, Åbo Akademi

Jan Sundberg Professori, Helsingin yliopisto

Jukka Syväterä Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Liina Sointu Tutkija, Tampereen yliopisto

Tiina Sotkasiira Tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Johanna Sumiala Lehtori, Helsingin yliopisto

Juha Suoranta Professori, Tampereen yliopisto

Teivo Teivainen Professori, Helsingin yliopisto

Tuula Teräväinen de Litardo Tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Miika Tervonen Dosentti, Helsingin yliopisto

Salla Tuori Apulaisprofessori, Åbo Akademi

Marja Tiilikainen Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Reetta Toivanen Dosentti, Helsingin yliopisto

Sanna Valtonen Tutkija, Helsingin yliopisto

Tiina Vaittinen Tutkija, Tampereen yliopisto

Sirkku Varjonen Tutkija, Helsingin yliopisto

Soile Veijola Professori, Lapin yliopisto

Liisa Voutilainen Tutkija, Helsingin yliopisto

Esa Väliverronen Professori, Helsingin yliopisto

Östen Wahlbeck Lehtori, Helsingin yliopisto

Anu Wartiovaara Akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto

Marjukka Weide Tutkija, Jyväskylän yliopisto

Rita Wickholm Hallintopäällikkö, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

Sirpa Wrede Lehtori, Helsingin yliopisto

Tuomas Ylä-Anttila Dosentti, Helsingin yliopisto

Hanna Ylöstalo Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Minna Zechner Tutkintopäällikkö, Seinäjokki AMK

Henrika Zilliacus-Tikkanen Lehtori, Helsingin yliopisto

Kim Zilliacus Lehtori, Helsingin yliopisto

Kommentoi »