Image

Yli sata tiedemaailman vaikuttajaa: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa

Yli sata tiedemaailman vaikuttajaa: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa
Kannanotto: Suomen pakolaispolitiikkaa pitää muuttaa
Julkaistu: 27.2.2017
Yli sata tieteentekijää, joukossa lukuisia professoreja, on mukana kannanotossa, joka vaatii muutosta Suomen pakolaispolitiikkaan.
Image julkaisee kannanoton. 
Irakilaiset ja afganistanilaiset turvapaikanhakijat osoittavat mieltään kolmatta viikkoa Rautatientorilla. He ovat Suomen uusien turvapaikkalinjausten uhreja. Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto ovat puolustaneet tiukentunutta linjaansa sillä, että se noudattaa eurooppalaista käytäntöä. Ne ovat myös esittäneet, että kielteisten turvapaikkapäätösten lisääntynyt osuus on seurausta parantuneesta turvallisuustilanteesta lähtömaissa. Kielteisten päätösten kasvanutta osuutta on perusteltu myös sillä, että hakijoiden profiili on muuttunut.
Ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöt ovat kritisoineet linjausta, jonka mukaan Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanne ei edellytä kansainvälisen suojelun myöntämistä kyseisistä maista tuleville turvapaikanhakijoille. Turvapaikanhakijoiden profiilin muuttumisesta ei myöskään ei ole esitetty mitään näyttöä. Sen sijaan ihmisoikeusaktivistit, tutkijat, uskonnolliset yhteisöt, toimittajat, oppositiopoliitikot ja virkamiehet sekä tavalliset kansalaiset ovat kritisoineet turvapaikkapolitiikan epäinhimillistä käännettä.
Samalla kun pakolaiskeskustelun humanitääriset ulottuvuudet ovat jääneet varjoon, turvapaikanhakijat ovat joutuneet painostuskeinojen kohteeksi ja heidät esitetty turvallisuusuhkina. Sisäministeriön lausunnossa 19.12.2016 (Laitonta maahantuloa ehkäistään viranomaisyhteistyöllä) korvataan käsite ”paperiton” ”laittomalla oleskelulla” viitatessa sotia ja vainoa pakeneviin ihmisiin. Näin siitä huolimatta, että kansainvälinen tutkijayhteisö on kyseenalaistanut termin ”laiton” käytön, kun puhutaan turvapaikanhakijoista.
Viranomaisten retoriikan muutos näkyy myös maahanmuuttoa käsittelevän ministerityöryhmän asiakirjassa 16.12.2016 (Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan). Asiakirja kuvaa koventuneita asenteita. Se suosittelee sosiaali- ja terveydenhoidon henkilökuntaa ilmiantamaan paperittomia.
Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus on laskenut rajusti viimeisen vuoden aikana samalla kun yhä useampi ihminen on hakenut turvaa Suomesta. Toukokuussa 2016 voimaantulleella lakimuutoksella Suomi luopui mahdollisuudesta myöntää kansainvälistä suojelua humanitäärisin perustein. Vuonna 2016 irakilaisista turvapaikanhakijoista 18 prosenttia sai turvapaikan Suomesta EU:n keskiarvon ollessa 61 prosenttia. Perheenyhdistämisen sekä juridisen avun ehtoja on Suomessa tiukennettu ja kielteisen turvapaikkapäätöksen valitusaikaa on lyhennetty.
Painotamme, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisarvoa on kunnioitettava. Suomen lainsäädäntö takaa jokaiselle oikeuden perusturvaan. Vastaanottokeskuksista häädetyt ihmiset eivät saa jäädä taivasalle. Tähän mennessä Sisäministeriö on kritisoinut kansalaisjärjestöjä ja kirkollisia tahoja kadulle joutuneiden auttamisesta.
Suomella ei ole palautusopimusta Irakin kanssa. Tästä huolimatta käännytykset Irakiin ovat arkipäivää. Osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista joutuu odottamaan palautusta vankilamaisissa olosuhteissa, esimerkiksi Metsälän säilössä. Tilanne on erityisen vaikea perheille, jotka ovat useassa tapauksessa hajotettu. Tilanne on myös erityisen vaikea alaikäisille, joiden parasta YK:n yleissopimus lasten oikeuksista turvaa (Suomi on saattanut sopimuksen lailla voimaan vuonna 1991). Monet turvapaikanhakijat ovat uupuneita, vakavasti masentuneita ja pelkäävät henkensä puolesta. Suomen mielenterveysseura ilmaisi syksyllä 2016 huolensa kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden lisääntyneestä itsemurhariskistä.
Helsingin keskustassa mieltään osoittavat kielteistä päätöstä pelkäävät turvapaikanhakijat vetoavat viranomaisiin ja päätöksentekijöihin oikeudenmukaisen turvapaikkaprosessin puolesta. Demokratia edellyttää, että päätöksentekijät kantavat vastuun päätöstensä seurauksista.
Vetoamme Suomen hallitukseen sekä virkamiehiin, jotka vastaavat tiukentuneesta pakolaispolitiikasta, että ihmisoikeuksia ei sivuutettaisi. Annamme tukemme mieltään osoittaville turvapaikanhakijoille heidän vaatimuksissaan saada oikeudenmukaista ja ihmisarvoista kohtelua. Vaadimme, että turvapaikanhakijoiden palautukset lopetetaan, kunnes nykyiseen käytäntöön liittyvät epäkohdat on korjattu.
Sinikka Aapola-Kari Tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura
Jutta Ahlbeck Projektitutkija, Åbo Akademi
Risto Alapuro Professori emeritus, Helsingin yliopisto
Maarit Alasuutari Professori, Jyväskylän yliopisto
Pertti Alasuutari Akatemiaprofessori, Tampereen yliopisto
Rolle Alho Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Anu Hanna-Anttila Tutkimuspäällikkö, Metalliliitto
Anneli Anttonen Professori, Tampereen yliopisto
Ilkka Arminen Professori, Helsingin yliopisto
Paul Van Aerschot Dosentti, Helsingin yliopisto
Tiina Arppe Dosentti, Helsingin yliopisto
Klas Backholm Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Riikka Bado Tutkiva teatterintekijä
Gwenaëlle Bauvois Lehtori, Helsingin yliopisto
Erna Bodström Tutkija, Helsingin yliopisto
Georg Boldt Tutkija, Tampereen yliopisto
Kristiina Brunila Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Linda Bäckman Tutkija, Åbo Akademi
Karin Creutz Tutkija, Helsingin yliopisto
Veikko Eranti Tutkija, Tampereen yliopisto
Jani Erola Professori, Turun yliopisto
Matti Eräsaari Tutkija, Helsingin yliopisto
Camilla Granholm Lehtori, Helsingin yliopisto
Linda Haapajärvi Tutkija, EHESS
Ilka Haarni Dosentti, Helsingin yliopisto
Camilla Haavisto Tutkijatohtori, Åbo Akademi
Nelli Hankonen Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto
Hannele Harjunen Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Johanna Hiitola Lehtori, Jyväskylän yliopisto
Markus Himanen Tutkija, Tampereen yliopisto
Peter Holley Tutkija, Helsingin yliopisto
Päivi Honkatukia Professori, Tampereen yliopisto
Marja-Liisa Honkasalo Professori, Turun yliopisto
Karina Horsti Akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
Ida Hummelstedt-Diedou Tutkija, Helsingin yliopisto
Aleksi Huhta Tutkija, Turun yliopisto
Elsi Hyttinen Tutkija, Turun yliopisto
Juho Härkönen Professori, Stockholms universitet
Eila Isotalus Tutkija, University College London
Marjaana Jauhola Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Maija Jokela Tutkija, Tampereen yliopisto
Eeva Jokinen Professori, Itä-Suomen yliopisto
Ilse Julkunen Professori, Helsingin yliopisto
Katarina Jungar Lehtori, Helsingin yliopisto
Markus Jäntti Professori, Helsingin yliopisto, VATT
Mirjam Kalland Rehtori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto
Annastiina Kallius Tutkija, Helsingin yliopisto
Johannes Kananen Yliopistolehtori, Helsingin yliopisto
Anu Kantola Professori, Helsingin Yliopisto
Johanna Kantola Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Anu Katainen Lehtori, Tampereen yliopisto
Marja Katisko Tutkija, DIAK
Suvi Keskinen Akatemiatutkija, Turun yliopisto
Ullamaija Kivikuru Professori emerita, Helsingin yliopisto
Lotta Koistinen Tutkija, Turun yliopisto
Anu Koivunen Professori, Stockholms universitet
Kalle Korhonen Dosentti, Helsingin yliopisto
Aino Korvensyrjä Tutkija, Helsingin yliopisto
Hanna Kuusi Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Anitta Kynsilehto Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Aappo Kähönen Dosentti, Helsingin yliopisto
Jukka Könönen Tutkija, Helsingin yliopisto
Liisa Laakso Rehtori, Tampereen yliopisto
Sofia Laine Dosentti, Helsingin yliopisto
Mikko Lagerspetz Professori, Åbo Akademi
Tuomas M.S. Lehtonen Pääsihteeri, SKS
Markus Leikola Kirjailija
Johanna Leinonen Dosentti, Siirtolaisuusinstituutti
Kirsti Lempiäinen Lehtori, Lapin yliopisto
Annika Lillrank Lehtori, Helsingin yliopisto
Carl-Gustav Lindén Tutkijatohtori, Helsingin ylipisto
Eeva Luhtakallio Lehtori, Tampereen yliopisto
Mari Maasilta Lehtori, Lapin yliopisto
Mianna Meskus Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Kaarina Nikunen Professori, Tampereen yliopisto
Camilla Nordberg Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Lena Näre Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Sari Näre Dosentti, Helsingin yliopisto
Elina Oinas Professori, Helsingin yliopisto
Antero Olakivi Tutkija, helsingin yliopisto
Emilia Palonen Lehtori, Helsingin yliopisto
Saara Pellander Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Maija Peltola Tutkija, Nuorisotutkimusseura
Virve Peteri Tutkija, Tampereen yliopisto
Vesa Puuronen Professori, Lapin yliopisto
Niko Pyrhönen Tutkija, Helsingin yliopisto
Tobias Pötzsch Tutkija, Helsingin yliopisto
Susanne Österlund- Pötzsch Dosentti, Åbo Akademi
Anssi Peräkylä Professori, Helsingin yliopisto
Päivi Pirkkalainen Tutkija, Jyväskylän yliopisto
Panu Raatikainen Dosentti, Tampereen yliopisto
Anna Rastas Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto
Marjaana Rautalin Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Hanna Repo Tutkija, Turun yliopisto
Leena-Maija Rossi Tutkija, Helsingin yliopisto
Maria Ruotsala Elokuvaohjaaja
Pajari Räsänen Tutkija, Helsingin yliopisto
Syksy Räsänen Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto
Kirsi Saarikangas Professori, Helsingin yliopisto
Eija Saarikivi Kulttuurituottaja
Arttu Saarinen Dosentti, Turun yliopisto
Kirsti Salmi-Niklander Tutkijatohtori, Helsingin ylipisto
Tom Sandlund Professori emeritus, Helsingin yliopisto
Beata Segerkrantz Lehtori, Helsingin yliopisto
Minna Seikkula Tutkija, Turun yliopisto
Matti Similä Professori emeritus, Helsingin yliopisto
Harriet Silius Professori emerita Åbo Akademi
Oula Silvennoinen Dosentti, Helsingin yliopisto
Stefan Sjöblom Professori, Helsingin yliopisto
Pamela Slotte Apulaisprofessori, Åbo Akademi
Jan Sundberg Professori, Helsingin yliopisto
Jukka Syväterä Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Liina Sointu Tutkija, Tampereen yliopisto
Tiina Sotkasiira Tutkija, Itä-Suomen yliopisto
Johanna Sumiala Lehtori, Helsingin yliopisto
Juha Suoranta Professori, Tampereen yliopisto
Teivo Teivainen Professori, Helsingin yliopisto
Tuula Teräväinen de Litardo Tutkija, Itä-Suomen yliopisto
Miika Tervonen Dosentti, Helsingin yliopisto
Salla Tuori Apulaisprofessori, Åbo Akademi
Marja Tiilikainen Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Reetta Toivanen Dosentti, Helsingin yliopisto
Sanna Valtonen Tutkija, Helsingin yliopisto
Tiina Vaittinen Tutkija, Tampereen yliopisto
Sirkku Varjonen Tutkija, Helsingin yliopisto
Soile Veijola Professori, Lapin yliopisto
Liisa Voutilainen Tutkija, Helsingin yliopisto
Esa Väliverronen Professori, Helsingin yliopisto
Östen Wahlbeck Lehtori, Helsingin yliopisto
Anu Wartiovaara Akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto
Marjukka Weide Tutkija, Jyväskylän yliopisto
Rita Wickholm Hallintopäällikkö, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto
Sirpa Wrede Lehtori, Helsingin yliopisto
Tuomas Ylä-Anttila Dosentti, Helsingin yliopisto
Hanna Ylöstalo Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Minna Zechner Tutkintopäällikkö, Seinäjokki AMK
Henrika Zilliacus-Tikkanen Lehtori, Helsingin yliopisto
Kim Zilliacus Lehtori, Helsingin yliopisto
Kommentoi »