Yli 64-vuotiaat kuluttavat aiempaa enemmän
Puheenaiheet
Yli 64-vuotiaat kuluttavat aiempaa enemmän
Eläkeikäisissä on aiempaa enemmän ostovoimaa!
23.1.2018
 |
Apu

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotietojen mukaan yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvoivat vuodesta 2012 vuoteen 2016 eniten, lähes 14 prosenttia. Eläkeikäiset käyttivät rahaa aiempaa enemmän etenkin hotelli- ja ravintolapalveluihin, liikenteeseen sekä tietoliikenteeseen. Tosin siitä huolimatta heidän kulutusmenonsa olivat edelleen kaikkia muita ryhmiä pienemmät lukuun ottamatta yksinhuoltajatalouksia, joiden kulutus väheni vuoden 2012 tasosta ja oli vuonna 2016 suurin piirtein samalla tasolla eläkeikäisten kanssa.

Kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan vuosina 2012 ja 2016 (vuoden 2016 hinnoin, euroa/kulutusyksikkö, keskiarvo). Vuoden 2016 tiedot ovat ennakollisia. 

Yli 64-vuotiaiden kotitalouksien kulutuksen kasvu liittyy väestörakenteen muutokseen. Työeläkkeiden merkitys eläkeläisten tulonlähteenä on kasvanut samalla kun (pienempien) kansan- ja takuueläkkeen saajien määrä on vähentynyt. Sen myötä eläkeläistalouksien tulotaso on noussut ja kulutusrakenne muuttunut.

Toinen ryhmä, jonka kulutus kasvoi neljän vuoden takaisesta, ovat lapsettomat alle 65-vuotiaat pariskunnat. Heidän kulutuksensa kasvoi noin 6 prosenttia. Pariskunnat käyttivät enemmän rahaa muun muassa liikenteeseen sekä hotelli- ja ravintolapalveluihin.

Muiden kotitalousryhmien kokonaiskulutus on pysynyt lähes ennallaan tai pienentynyt. Alle 65-vuotiaiden yhden hengen kotitalouksien kulutusmenot pienenivät selvästi, miltei 6 prosenttia. Alle 65-vuotiaan käyttivät etenkin kulttuuriin ja vapaa-aikaan aiempaa vähemmän rahaa. Vuonna 2016 vapaa-aikaan kului lähes neljännes eli vuositasolla noin 600 euroa vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Kulttuurin ja vapaa-ajan kohdalla on huomattava, että tv-lupamaksu poistui vuonna 2013, jolloin Yle-vero tuli voimaan, eikä maksua enää tilastoida kotitalouksien kulutuksena.

Koko väestön tasolla rahaa käytetään entistä enemmän asumiseen, tietoliikenteeseen sekä hotelleihin ja ravintoloihin ja aiempaa vähemmän elintarvikkeisiin, vaatteisiin, kodin tarvikkeisiin sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan. 

Kulutustutkimusta varten haastateltiin 3 673 kotitaloutta vuoden 2016 aikana.

Lähde ja taulukko: Tilastokeskus

Kommentoi »