Yksikin alkoholiannos päivässä lisää kuolemanvaaraa
Terveys ja hyvinvointi
Yksikin alkoholiannos päivässä lisää kuolemanvaaraa
Mitä vähemmän alkoholia nautit, sen parempi. Tähän ohjeeseen kiteytyy tuoreen Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen keskeisin sanoma.
1Kommenttia
Julkaistu 3.12.2015
Apu

– Täysin turvallista alkoholinkäytön rajaa ei ole. Enintään yksi annos alkoholia joka toinen päivä on määrä, jolla terveyshaitat ja myös sosiaaliset haitat pysyvät matalina, akatemiaprofessori Jaakko Kaprio sanoo.

Kaprion mukaan Suomessa käytettyjä alkoholin riskirajoja tulisi laskea vastaamaan kansainvälistä käytäntöä eli Yhdysvalloissa ja Englannissa käytössä olevia riskirajoja.  

Juuri päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan korkean riskin taso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Näillä annosmäärillä sairastavuus lisääntyy ja riskit kasvavat. Riskiraja ei ole turvaraja, mutta riskirajan alittava käyttö voi harhaanjohtavasti vaikuttaa turvalliselta.

Jo noin kuuden alkoholiannoksen nauttiminen viikossa nostaa merkitsevästi kuoleman riskiä. Parikymmentä annosta viikossa juovilla kuoleman riski on jo yli kaksinkertainen verrattuna vähän alkoholia nauttiviin.

– Jokainen voi itse punnita, kuinka paljon juo ja miten kantaa terveysriskit.

Kaprion johtamassa tutkimuksessa seurattiin lähes 15 000:ta suomalaista 24–60-vuotiasta kaksosta kolmenkymmenen vuoden ajan. Identtisiä kaksosia vertaamalla tutkijat osoittivat, että epäsuotuisat geenit eivät selitä runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvää lisääntynyttä kuoleman riskiä.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Addiction-tiedelehdessä: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13152/abstract

Teksti: Riitta Heimonen

1 kommentti