Yhdeksän kymmenestä suomalaisnaisesta on kokenut seksuaalista häirintää – Silti kukaan ei tunnu tuntevan siihen syyllistyneitä miehiä
Kampanja
Yhdeksän kymmenestä suomalaisnaisesta on kokenut seksuaalista häirintää – Silti kukaan ei tunnu tuntevan siihen syyllistyneitä miehiä
UN Women Suomen ja eeva.fi-sivuston toteuttamasta kyselystä käy ilmi, mitä vaurioita seksuaalinen häirintä suomalaisille tytöille ja naisille tekee.
20.11.2023
 |
Apu

88 prosenttia suomalaisista naisista – eli miltei yhdeksän kymmenestä – on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana. Asia käy ilmi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen ja eeva.fin toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

Se, että häirintää on pelännyt lapsesta asti, on tehnyt minusta varauksellisen ihmisen. En kykene luottamaan juuri kehenkään mieheen, ja välttelen heitä mahdollisimman paljon julkisilla paikoilla.

Moni vastaaja kertoo seksuaalisen häirinnän alkaneen jo alaikäisenä. Häirintä rajoittaa naisten elämää ja toimintamahdollisuuksia monin eri tavoin. Sillä on myös vakavia ja konkreettisia vaikutuksia naisten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja yleiseen turvallisuudentunteeseen.

Yleisimpiä seksuaalisen häirinnän muotoja ovat ei-toivottu koskettaminen tai kourinta (59 %), perään huutelu tai vislailu (54 %), sekä epäasialliset ja häiritsevät seksuaalissävytteiset kommentit ja/tai vitsit (53 %).

Minua on lähdetty seuraamaan teini-iässä, josta lähtien olen pelännyt pimeällä sekä öisin yksin kävelemistä. Jos joudun tällaiseen tilanteeseen, kävelen avaimet kädessä, sydän jyskyttää. Olen harkinnut sumutteen ostoa.

– Kyselyn tulokset ovat järkyttäviä, mutta ikävä kyllä eivät yllättäviä, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

– Kuten eräs vastaaja ilmaisi: jokainen meistä tuntee naisen, joka on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa miesten toimesta. Miksi siis kukaan ei tunnu tuntevan miehiä, jotka ovat syyllistyneet seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan? Seksuaalinen häirintä ja väkivalta voidaan lopettaa vain siten, että kaikki sukupuolet lähtevät tekemään töitä sen kitkemiseksi ja tunnistavat vastuunsa. Tässä miesten rooli on keskeinen.

Kyselyssä selvitettiin naisten kokemia yleisimpiä seksuaalisen häirinnän muotoja, häirinnän tapahtumapaikkoja, sekä häirinnän vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämään. Kyselyyn vastasi 1067 suomalaista 18–69-vuotiasta naista. Tulokset vastaavat Suomen väestöä. Tutkimuksen toteutti Dagmar Oy.

Tekstinostot ovat lainauksia kyselyn vastauksista. Lue tutkimuksesta lisää täältä. Apu.fi ja eeva.fi ovat molemmat osa A-lehtiä.

1 kommentti