Tuulilasi

VTT: Latausstandardien puuttuminen sähköbussien uhka


Kaupunkibussi on henkilöautoa otollisempi sähköistämisen kohde, koska bussin päivittäinen käyttöaste on moninkertainen, arvioi VTT.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat Satu Nyström

Linjaliikenteessä tarvittava toimintamatka on ennakoitavissa, jolloin riittävän akkukapasiteetin määrittäminen on paljon helpompaa.

Kaupungeissa sähköbussin etuja ovat päästöttömyys ja hiljaisuus, korkea energiatehokkuus ja halpa käyttövoima.

Suuret ajomäärät nostavat polttoainekustannukset merkittävimpään osaan kaupunkibussien operointikustannuksista. Vähän kuluttavat ja vähäpäästöiset bussit tuovat selkeää kilpailuetua uutta kalustoa hankittaessa.

Bussien elinkaarikustannus on ratkaiseva tekijä, joka näkyy pienempänä polttoaineenkulutuksena bussin käyttöiän aikana. Sähköbussi on hankintahinnaltaan perinteistä bussia kalliimpi pääasiassa akuston hinnan vuoksi. Sähkö on bussien käyttövoimana kuitenkin halvempaa kuin perinteiset nestemäiset polttoaineet, minkä vuoksi sähköbussin suhteellinen kilpailukyky paranee ajoneuvon käyttöasteen kasvaessa.

”Siirtyminen dieseliä käyttävistä busseista täyssähköbusseihin on erityisen houkuttelevaa, koska näiden korkea energiatehokkuus ja halpa käyttövoima tarjoavat merkittävän alhaiset käyttökustannukset", sanoo tiedotteessa Samu Kukkonen VTT:ltä.

"Paikallispäästöttömyyden ja hiljaisuuden ansiosta täyssähköiset kaupunkibussit parantavat lisäksi kaupunkien ilmanlaatua ja vähentävät melua."

Espoossa testataan

Sähköbusseille haetaan yleiskäyttöistä latausstandardia, jotta niiden laajamittainen käyttöönotto olisi mahdollista.

Sähköbussien latausjärjestelmien keskinäinen yhteensopivuus on edelleen puutteellista, vaikka latausjärjestelmien toimittajia on Euroopassa jo useita. Sähköbusseille kaivataan standardoituja latausratkaisuja mm. bussikaluston ja laitteistojen siirrettävyyden ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Keskenään yhteen sopimattomat järjestelmät voivat VTT:n mukaan romuttaa sähköbussien jälkimarkkinat, koska mahdollisuus ladata bussia eri valmistajien latureilla on rajattu. Yksinoikeudella valmistetut latauslaitteet rajoittavat kaupunkien tai muiden latureiden omistajien mahdollisuuksia kilpailuttaa hankittavia järjestelmiä.

Espoossa sähköbusseja on ollut liikenteessä vuodesta 2012 Veolia Transport Finlandin toimesta. Sähköbussit ovat osoittaneet toimivansa erityisen hyvin kaupungin joukkoliikenteen osana. Helsingin seudun liikenne (HSL) on esimerkiksi ilmoittanut strategiseksi tavoitteekseen kasvattaa voimakkaasti sähköbussien määrää siten, että niitä on 1 % koko kalustosta vuonna 2015, 10 % vuonna 2020 ja 30 % vuonna 2025.

VTT osallistuu meneillään olevaan EU:n ZeEUS-hankkeeseen, joka pyrkii nostamaan sähköbussit nykyistä merkittävämpään osaan kaupunkien joukkoliikenteessä. Kokonaisarvoltaan yli 24 miljoonan euron hanke koostuu yhteensä kahdeksasta demonstraatiosta kuudessa eri EU-maassa. Espoon sähköbussikokeilu on yksi hankkeen liitännäisistä, ns. monitoroiduista demonstraatioista, joita seurataan varsinaisten demojen lisäksi. Myös yleiseurooppalaisen latausstandardin kehittäminen kuuluu ZeEUS-hankkeen työohjelmaan

Tilaa Tuulilasin viikkokirje, joka pitää sisällään automaailman ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat. Viikkokirje ilmestyy perjantaisin.  

Julkaistu: 2.12.2014