Apu

Viron hallitus esittää kellojen siirtelyn lopettamista

Viron hallitus esittää kellojen siirtelyn lopettamista
Viron hallitus aikoo huomenna esittää, että maa luopuu kesä- ja talviajoista, mutta päätös vaatii EU:n hyväksynnän. Viron, Suomen ja Puolan EU-parlamentaarikot ovat puoltaneet voimakkaasti kellojen siirtelyn lopettamista.
Julkaistu: 8.8.2018

Kellojen siirtelystä ei voi irtautua kansallisella päätöksellä, sillä EU-direktiivi sitoo kaikkia jäsenmaita. Viron hallitus aikoo huomenna esittää, että maa luopuu kesä- ja talviaikojen vaihtelusta, mikäli EU:ssa päätetään sen olevan mahdollista. Pääministeri Jüri Ratas on virolaismedioiden tietojen mukaan ilmoittanut kannattavansa esitystä.

Kesäaika alkoi tänä vuonna Virossa sunnuntaina 25. maaliskuuta klo 3.00 ja päättyy sunnuntaina 28. lokakuuta klo 4.00. Kesäaikaan siirrytään koko EU-alueella samalla kellonlyömällä, myös Suomessa.

Virolaiset lääketieteilijät ja esitystä kannattavat poliitikot sekä kansalaiset ovat ajaneet nimenomaan pysyvään kesäaikaan siirtymistä terveysperusteilla. Kesäisen iltavalon positiiviset vaikutukset katsotaan monta kertaa voimakkaammiksi kuin talvisen aamuvalon. Suomi taas kannattaa kesäajasta luopumista.

Myös Suomessa kelloruljanssista luopumista on perusteltu kansalaisten terveyssyillä; haittojen katsotaan nykymaailmassa olevan suurempia kuin hyötyjen. Biologisen kellon ja vuorokausirytmin heilahtelujen on tutkimuksissa todettu voivan nostaa sydän- ja aivoinfarktien riskiä, aiheuttavan univaikeuksia ja lisäävän onnettomuusriskejä niin työelämässä, vapaa-aikana kuin liikenteessä.

Eri aikavyöhykkeiden taas katsotaan aiheuttavan haittaa liike-elämälle ja matkustajaliikenteelle. Kun Viro edellisen kerran otti kesäajan käyttöön vuonna 2002, päätöstä perusteltiin nimenomaan näiden edulla ja harmonisoinnilla EU-alueen kanssa.

Nyt Viron hallitus aikookin esittää toiveenaan, että maa olisi samalla aikavyöhykkeellä läheisten Suomen, Latvian ja Liettuan kanssa.

Suomessa kesäaikaan siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 1981. Marraskuussa 2017 eduskunta keskusteli yli 70 000 kannattajaa keränneestä kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin kesäajasta luopumista.

Asiasta oli eduskunnassa laaja yksimielisyys, mutta aloite jouduttiin kuitenkin hylkäämään, sillä Suomi ei liioin voi irtautua kesäajasta pelkällä kansallisella päätöksellä.

EU empii ja kartoittaa mielipiteitä

Euroopan parlamentissa äänestettiin kellojen siirtelyn lopettamisesta viime helmikuussa. Äänestyksessä hävisi kanta, jonka mukaan kesäajasta olisi luovuttu ilman selvityksiä. Parlamentti esitti tuolloin kuitenkin, että EU-komissio selvittää kesäajasta luopumisen vaikutuksia ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia käytäntöön.

Virolaisten lisäksi Puolan ja Suomen mepit ovat kannattaneet kesäajasta luopumista ja perustelleet sitä etenkin kansalaisten terveydellä.

– Tämä oli varovaisempi tulos. Nyt tarvitaan Suomen hallituksen työtä, että ainakin selvitykset käynnistyvät nyt seuraavan puolentoista vuoden aikana, kommentoi europarlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri (sd) talvisen EU-äänestyksen tulosta.

Asiasta vastaava EU-komissaari eli liikennekomissaari Violete Bulc on korostanut, että kesä- ja talviaikakysymys pitää ratkaista EU-tasolla.

EU kartoittaa kansalaisten mielipiteitä elokuun 16. päivään asti avoinna olevalla kyselyllä.

Jos luopumisen kannalle saadaan määräenemmistö EU-jäsenmaista, komissio on velvoitettu ryhtymään toimiin. Parlamentin päätöslauselma ei sellaisenaan velvoita komissiota sitovasti mihinkään.

Komissio selvittää nyt kahden eri vaihtoehdon vaikutuksia. Esillä ovat nykyjärjestelyn jatkaminen tai kesäaikajärjestelyn lopettaminen. Jälkimmäinen vaihtoehto jättäisi jäsenmaiden itsensä valittavaksi, mille aikavyöhykkeelle ne haluavat asettua. "Pysyvä kesäaika" olisi siis myös sallittu, ja sillä on etenkin Virossa laaja kannatus.

Kommentoi »