Tuulilasi

Verovapaa kilometrikorvaus vuonna 2012


Verohallinto antoi päätöksensä verovapaiden kilometrikustannusten suuruudesta vuonna 2012.

Verovapaa kilometrikorvaus

Verohallinto vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden aikana noudatettavista verovapaista matkakustannusten korvaamisesta. Monia auton käyttäjiä kiinnostaa kilometrikorvauksia koskeva päätös. Vuonna 2012 enimmäismäärä on 45 senttiä kilometriltä. Päätöstä ei ole sidottu auton merkkiin, malliin tai ikään. Korvaus on sama auton lajista riippumatta, pakettiautolla tai kuorma-autolla tehdyn työmatkan kilometrikorvaus ei eroa henkilöauton verottomista kilometrikorvauksista.

Jos  palkansaajalla on auton käyttöetu, ja hän tekee työmatkan tällaisella autolla maksaen itse ainakin auton polttoainekulut, hänelle voidaan korvata verottomasti tästä aiheutuvia kuluja eninrtään 12 senttiä kilometriltä.

Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, tai palkansaaja joutuu vaihtamaan luontoisetuautoa usein, verottaja hyväksyy arvoksi 80 prosenttia perusarvosta.

Auton käytöstä maksettavan kilometrikorvauksen korottaminen:

Verottomana maksettavaa kilometrikorvausta voidaan korottaa useilla erilaisilla perusteilla

  •   3 senttiä kilometriltä kutakin mukana kuljetettavaa henkilöä kohti, jos kuljetus on työantajan asiana
  •  7 senttiä kilometriltä, jos autolla on vedetty tavanomaista tavarankuljetukseen tarkoitettua perävaunua (ei matkailuvaunua, katso alla)
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  •  3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  •  3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  •  9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Muut kulkuvälineet kuin auto

Verottomien kilometrikorvausten enimmäismäärä vahvistettiin myös muille kulkuneuvoille. Suurin kilometrikorvaus maksetaan yli 50 hv moottoriveneen käyttämisestä, 114 senttiä/km. Moottorikelkan käyttäjä voi saada 108 senttiä kilometriltä, mönkijän käyttäjä 102 senttiä  ja moottoripyörän käyttäjä 34 senttiä kilometriltä.

Mopolla tehdystä työmatkasta voidaan korvata verovapaasti enintään 18 senttiä kilometriltä ja polkupyörän käyttämisestä tai muun kulkuvälineen käyttämisestä 10 senttiä kilometrillä.

Päätös merkitsee, että verottaja hyväksyy jopa potkukelkalla tai suksilla tehdyn työmatkan kilometrikorvauksen, kunhan työmatkan kriteerit muutoin täyttyvät. Korotettua kilometrikorvausta koskeva päätös ei sisällä tapausta, jossa esimerkiksi mopoautossa (kevyt nelipyörä) kuljetetaan toista henkilöä tai koiraa. Tältä osin tilannetta tulkittaneen samoin kuin autoa.

Työmatka

Työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka palkansaaja tekee työhön liittyvien työtehtävien takia. Työnantaja voi verottomasti korvata tällaisesta matkasta aiheutuneita kustannuksia.

Autoetua verotettaessa yksityisajoihin sisältyy myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

Päiväraha

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Verottajan päätös:http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Tyosuhde/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(19240)#kotimaa

Julkaistu: 12.12.2011