Apu

Pekka Sauri: Venäjän tulevaisuus näyttää toivottomalta – kun ihmiskunta irrottautuu fossiilienergiasta, Venäjä ajautuu paitsioon

Pekka Sauri: Venäjän tulevaisuus näyttää toivottomalta – kun ihmiskunta irrottautuu fossiilienergiasta, Venäjä ajautuu paitsioon
Venäjän valtaklikki syöttää propagandaa, joka läntisestä maailmasta katsoen näyttää absurdilta. Ei ole iso ihme, että venäläisten enemmistö tukee tai ainakin sanoo tukevansa hyökkäyssotaa Ukrainassa, kirjoittaa Pekka Sauri kolumnissaan.
Julkaistu: 8.5.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on seurauksiltaan monin tavoin järkyttävä, ja erityisesti uutiset siviiliuhreista ja sotilaiden raakuudesta pöyristyttävät. Ylimääräistä järkytystä herättää koko sodan järjettömyys suhteessa maailmanhistorian nykyiseen vaiheeseen. Valtioiden väliset sodat ovat olleet toisen maailmansodan kauhujen jälkeen yhä harvinaisempia. Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta sodat ovat nykyään sisällissotia.

Venäjän “erityisoperaatio” tuo kaikuja yhä kaukaisemmasta menneisyydestä. Kremlin selitykset Ukrainan valtaussodalle eivät tunnu miltään osin sopivan nykyaikaan.

Venäjän tulevaisuus näyttää toivottomalta.

Maan väkiluku on tänä päivänä pienempi kuin Neuvostoliiton luhistuttua, vaikka oikeudettomasti vallattu Krimin niemimaa laskettaisiin mukaan. Venäläisten eliniänodote on samaa luokkaa kuin maailman köyhimpien kehittyvien maiden.

Venäjän rooliksi maailmantaloudessa on jäänyt lähinnä raaka-aineiden ja energian vienti menestyvämpien yhteiskuntien käyttöön.

Venäläisten koulutustaso on kansainvälisesti verraten korkea, mutta se ei näy innovaatioina tai kysyttyinä vientituotteina. Noin 140 miljoonan asukkaan Venäjän bruttokansantuote on suurin piirtein samaa tasoa kuin Pohjoismaiden yhteenlaskettu BKT.

Syitä on helppo osoittaa: koulutuksen avulla rakennettu tietämys ja osaaminen johtavat uusiin ideoihin ja keksintöihin vain, jos viestintä ja vuorovaikutus kansalaisten kesken on vapaata ja avointa. Ilmaisunvapauden rajoittaminen johtaa väistämättä myös ajatustenvaihdon ja luovuuden rajoittamiseen. Kun osaaminen nousee maailmassa yhä tärkeämmäksi talouden resurssiksi ja raaka-aineiden osuus arvon tuottamisesta pienenee, Venäjän strategia ei näytä lupaavalta.

Venäjän rooliksi maailmantaloudessa on jäänyt lähinnä raaka-aineiden ja energian vienti menestyvämpien yhteiskuntien käyttöön. Kun ihmiskunta pyrkii nyt mahdollisimman nopeasti irrottautumaan fossiilienergiasta, Venäjä ajautuu yhtä nopeasti taloudelliseen paitsioon. Länsimaiden asettamat sanktiot nopeuttavat sitä kehitystä entisestään.

Kiina on autoritaarisesta järjestelmästään huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi noussut maapallon kulutustavara- ja komponenttitehtaaksi. Kulutustavaroita tai komponentteja ei ole keksitty Kiinassa, mutta Kiina on onnistunut miltei monopolisoimaan niiden valmistamisen. Venäjä ei ole syystä tai toisesta siihen kyennyt.

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta olisi olennaista, että Venäjä saataisiin jonakin päivänä mukaan yhteisten päämäärien ja sopimusten piiriin.

Sananvapauden rajoittaminen ja mielipidesensuuri antaa Venäjän valtaklikille mahdollisuuden syöttää propagandaa, joka läntisestä maailmasta katsoen näyttää täysin absurdilta. Kun ihmiset eivät saa nähdäkseen muuta sisältöä, ei ole iso ihme, että venäläisten enemmistö tukee tai ainakin sanoo tukevansa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta olisi olennaista, että Venäjä saataisiin jonakin päivänä mukaan yhteisten päämäärien ja sopimusten piiriin. Se edellyttäisi lopullista luopumista väkivallasta muita maita kohtaan ja askelia kohti sananvapauteen perustuvaa demokratiaa.

Nyt sellaiset toiveet tuntuvat utopistisilta. Niihin on silti jaksettava uskoa, jotta Venäjällä olisi edessään jotakin parempaa kuin surullinen tulevaisuus taantuvana ja köyhtyvänä kansakuntana.

1 kommentti