Tuulilasi

Vastuullisuusmallilla tavoitellaan turvallisempaa kuljetusalaa


Trafi kehittää tieliikenteen kuljetusyrityksille vastuullisuusmallia, jonka tarkoituksena on parantaa tiekuljetusten turvallisuutta, laatua ja ympäristöystävällisyyttä.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto, Seppo Sirkka

Trafi kehitti ja testasi vastuullisuusmallia yhdessä kuljetusyritysten kanssa tutkimushankkeessa, jonka loppuraportti valmistui helmikuussa.

Kuljetusalan yritykset ja kuljetusten tilaajat voivat johtamis- ja menettelytapoja kehittävän mallin avulla arvioida, miten yritys ottaa toiminnassaan huomioon mm. turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Malli on kansainvälisestikin uudenlainen avaus ammattimaisen tieliikenteen vastuullisuuden kehittämiseen, sillä sen vapaaehtoisuuteen perustuvassa toimintamallissa huomioidaan sekä turvallisuuden, laadun että ympäristövastuullisuuden näkökulmat.

Tieliikenteen vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle.

Työ jatkuu

Tavaraliikenteen vastuullisuusmallin kehitystä on päätetty jatkaa kokeilututkimuksen pohjalta siten, että mallista laaditaan ohjekirjanen ja käyttöliittymä, jotka sisältävät sekä kuljetusyritys- että tilaajanäkökulmat. Nämä valmistuvat vuoden 2014 aikana.

Lisäksi raportointikokeilua tullaan jatkamaan vaikutusten arvioimiseksi pidemmällä tähtäimellä, ja vastuullisuusmallin käyttökokeilua laajennetaan seuraavaksi joukkoliikenteen toimijoihin.

Kokeilututkimuksessa kehitettyä vastuullisuusmallia on tarkoitus hioa niin, että se soveltuu sekä pienien että suurempienkin kuljetusyritysten tarpeisiin.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 21.2.2014