Tuulilasi

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti kuljetusyrityksille

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti kuljetusyrityksille
Kuljetusyritykset tunnistavat vastuullisuutensa aikaisempaa paremmin, mutta alan kova kilpailutilanne koetaan vastuullisen toiminnan kehittämisen suurimpana esteenä, selviää Trafin tuoreesta tutkimuksesta.
Kuvat All Over Press

Vastuullisuudella on kuitenkin hyvät edellytykset nousta kilpailuvaltiksi tulevaisuudessa asiakkaista kilpailtaessa.

Trafin kehittämän vastuullisuusmallin ja myöntämän vastuullisuustodistuksen tavoitteena on luoda kuljetusmarkkinoille yhtenäinen käsitys siitä, mitä vastuullisuus tiekuljetustoiminnassa tarkoittaa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa muodostettiin talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvastuullisuudelle vastuullisuusmittarit, joiden avulla voidaan mitata vastuullisuuden nykytilaa suomalaisissa kuljetusyrityksissä. Tutkimuksen mukaan vastuullisuus huomioidaan suurissa yrityksissä selvästi pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajemmin.

”Kuljetusmarkkinat elävät suurta muutosta digitalisaation ja globalisaation muuttaessa maailmaa. Kuljetuspalvelulta edellytetään nopeaa muuntautumisvalmiutta asiakkaan tarpeisiin, jossa aikataulut, keskeneräiset tarpeet ja joustavuus nousevat keskeiseen rooliin”, muistuttaa kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Taloudelliset haasteet hidastavat vastuullisuuden kehittämistä

Tutkimuksen mukaan vastuullisuus nähdään kuljetusyrityksissä positiivisena ja olennaisena asiana. Johdon myönteinen suhtautuminen vastuullisuuteen ei kuitenkaan välttämättä heijastu käytäntöön. Myös taloudelliset ja johtamiseen liittyvät haasteet vaikeuttavat toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen, mm. asiakkaat eivät tällä hetkellä juurikaan huomioi vastuullisnäkökulmia kuljetushankinnoissa.

Eniten hyötyä vastuullisuutta parantavien toimintatapojen noudattamisesta yrityksille on tullut toimintavarmuuden, kaluston käyttövarmuuden sekä maineen parantumisen kautta. Tulevaisuudessa vastuullisuuden merkityksen uskotaan kasvavan myös kuljetuksia tilaavien asiakkaiden kohdalla.

”Kuljetusyritysten toimintaedellytykset pohjautuvat yhä enemmän kehitysmahdollisuuksien näkemiseen tulevassa, vaikka perusasiat eli liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus tai kuljettaminen sinänsä säilyvät. Jatkossa perinteisen kuljetuspalvelun ympärille voidaan rakentaa erilaisia lisäarvopalveluita ja kuljetuspalvelujen tasossa nähdään varmasti enemmän vaihtelua kuin aikaisemmin. Yksi tasoeron määrittämisen keino onkin vastuullisuus, mikä kannattaa nostaa kilpailuvaltiksi”, pohtii Västilä.

Julkaistu: 31.1.2018
Kommentoi »