Apu

Vastaamo-murto: Miksi terapeutti kirjaa ylös potilaan tietoja? – Näitä arkaluontoisia asioita potilaskertomukseen ei saa kirjata

Vastaamo-murto: Miksi terapeutti kirjaa ylös potilaan tietoja? – Näitä arkaluontoisia asioita potilaskertomukseen ei saa kirjata
Suomea järkyttänyt massiivinen Vastaamo-tietomurto on saanut monet miettimään, mitä vaikkapa terapiaistunnosta kirjataan ylös. Ja miksi niin tehdään, jos on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu vääriin käsiin?
Julkaistu: 3.11.2020

Vastaamo-murrossa rikollinen varasti potilastietoja. Miksi niitä kerätään?

Psykoterapia-asiakkaiden arkaluontoisten potilastietojen säilyttämistä vaatii laki. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira edellyttää, että terapiaa tarjoava terveydenhuollon ammattilainen, kuten terapeutti, laatii potilaskirjamerkinnät asiakkaan jokaisesta käynnistä viiden päivän kuluessa tapaamisesta.

Merkinnät voivat pohjautua terapeutin psykoterapiankäynnin aikana tekemiin muistiinpanoihin. Alkuperäisiä muistiinpanoja ei säilytetä, vaan ne pitää hävittää, kun merkinnät käynnistä on tehty.

Jos muistiinpanoja on tarpeellista säilyttää koko terapiasuhteen ajan, ne säilytetään huolellisesti kuten muutkin potilasasiakirjat.

Potilaskertomukseen ei kirjata muiden nimiä

Potilasasiakirja voi olla paperinen tai sähköinen. Siinä on potilaan terveystietoja tai henkilökohtaisia tietoja ja esimerkiksi kortistoja, paperitulosteita, käsintehtyjä asiakirjoja sekä terapeutin vastaanottamia asiakirjoja potilaasta.

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita kertoi Ylelle, että käyntikirjauksiin merkitään teemat, joita on käsitelty, sekä syy tapaamiselle tai sen peruuntumiselle. Kirjausten avulla voidaan suunnitella hoitoa ja tarkkailla potilaan vointia sekä terapian vaiheita.

Potilaskertomukseen ei saa kirjata muiden ihmisten nimiä, vaikka potilas puhuisikin terapiassa henkilöhistoriastaan tai suhteistaan vaikkapa perheenjäseniinsä. Edes sukulaissuhdetta ei kirjata, jos se ole terapialle täysin olennainen tieto, vaan muistiinpanoissa puhutaan ”läheisestä”.

Valviran mukaan kaikki potilasturvallisuuteen liittyvät seikat pitää merkitä erityisen huolellisesti, esimerkiksi itsetuhoiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen viittaavat seikat tai päihteiden käyttö.

Psykoterapeutin pitäisi kirjata potilaan samanaikaisesti saama muu hoito sekä mahdollinen lääkitys.

Terapeutin pitäisi voida luottaa tietoturvaan

Asiakirjat ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeudelle sekä potilaan ja terapiahenkilökunnan oikeusturvalle. Tietoja käytetään muun muuassa potilaan tekemiä muistutuksia, kanteluja ja vakuutusetuuksia koskevissa asioissa. Potilasasiakirjoista voidaan tarvittaessa selvittää terapiahoitoon osallistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten menettelyä.

Potilaalle pitäisi kertoa potilasasia­kirjoista heti hoitosuhteen alussa.

Potilasasiakirjojen säännöt koskevat kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia, olivatpa he töissä terveydenhuollon julkishallinnollisella tai yksityisellä puolella, kuten esimerkiksi terapiakeskus Vastaamossa.

Vastaamon kaltaisessa keskuksessa yrittäjänä toimiva terapeutti yleensä maksaa siitä, että hän käyttää terapiakeskuksen toimitiloja ja tietojärjestelmiä. Tällöin hänen pitäisi voida luottaa siihen, että terveydenhuoltoalan yritys huolehtii tietoturvasta asianmukaisesti.

2 kommenttia