Apu

Vangeista alle 10 prosentilla kahden rokotteen suoja – Rise: ”Haluamme, että lasten oikeus vanhempiinsa pysyy rajoitusten ulkopuolella”

Vangeista alle 10 prosentilla kahden rokotteen suoja – Rise: ”Haluamme, että lasten oikeus vanhempiinsa pysyy rajoitusten ulkopuolella”
Vankien poistumislupia ja tapaamisia useissa vankiloissa on rajattu puolella Suomea. Rikosseuraamuslaitos Rise perustelee rajoituksia vankien ja henkilökunnan suojaamisella koronalta.
Julkaistu: 21.8.2021

Rikosseuraamuslaitos on rajoittanut taas vankien oikeuksia koronaepidemian vuoksi. Rajoituksiin turvauduttiin myös viime vuonna. Nuo rajoitukset laillisuusvalvoja totesi lainvastaiseksi. Nyt rajoittamiseen on laadittu tilapäislaki.

Vangit ovat muuta väestöä heikommassa asemassa koronaepidemiassa, sillä kahden rokotteen suoja on alle kymmenesosalla. Rokutusinto on ollut vankiloissa jostain syystä laimeaa.

Koronatilanteen vuoksi vankien poistumislupia ja tapaamisia useissa vankiloissa on nyt rajattu eri puolella Suomea. Rikosseuraamuslaitos Rise perustelee rajoituksia vankien ja henkilökunnan suojaamisella koronalta.

– Pyrimme hakemaan rajoituksissa tasapainoa vankien haavoittuvan aseman ja sosiaalisten yhteyksien säilyttämisen tarpeen välillä. Yritämme tehdä vain niitä rajoituksia, jotka ovat aivan välttämättömiä, Rikosseuraamuslaitos Risen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi kertoo.

Koska niin sanottuja perhetapaamisia, eli valvomattomia tapaamisia vankien ja heidän omaistensa välillä ei nyt järjestetä kaikissa vankiloissa, vankiloilla on mahdollisuus järjestää kahdenvälinen tapaaminen valvotusti asianmukaisilla koronan ehkäisytoimilla.

– Avovankiloissa voidaan yhä myöntää poistumislupia tärkeän syyn vuoksi. Niistä käydään tyypillisesti töissä tai opiskelemassa, joten liikennettä on joka tapauksessa.

Koronapandemian aikana vankien yhteydenpidossa on lisätty Skype-videopuheluita.

– Vankien omaiset ovat olleet niihin tyytyväisiä. Videopuhelut saattavat jäädä pandemian jälkeenkin jossain määrin käyttöön. Moni tapaaja on pitänyt niitä hyvinä esimerkiksi pitkän vierailumatkan vuoksi, Vuosalmi kertoo.

"Lasten tapaamisoikeus on rajoittamaton eikä tapaamisiin sovelleta edes muita koronarajoituksia, kuten koskettamiskieltoa."
– Valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi, Rise –

Tilapäiset rajoitukset päättymässä

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa elokuun 26. päivään asti. Ne perustuvat kesäkuussa voimaan tulleeseen uuteen määräaikaiseen tilapäislakiin väliaikaisista toimista rangaistusten ja tutkintavankeuden toimeenpanossa.

Vankien ja heidän lastensa tapaamisiin rajoitukset eivät kajoa.

– Lasten tapaamisoikeus on rajoittamaton eikä tapaamisiin sovelleta edes muita koronarajoituksia, kuten koskettamiskieltoa. Haluamme, että erityisesti lasten oikeus vanhempiinsa pysyy rajoitusten ulkopuolella, vaikka sairastusmisriski on olemassa, Vuosalmi sanoo.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ryhtyi viime huhtikuussa tutkimaan koronavirusepidemiasta aiheutuneita toimia Rikosseuraamuslaitoksessa. Tämän vuoden heinäkuun lopussa se antoi päätöksen, jonka mukaan vankien valvottujen tapaamisten keskeyttäminen viime vuoden maaliskuusta heinäkuuhun oli lainvastaista.

Erityisen ongelmallisena apulaisoikeusasiamies piti sitä, että vankien ja heidän lastensa väliset tapaamiset eivät pääosin olleet mahdollisia.

Vuosalmen mukaan uusi tilapäislaki selventää tilannetta. Nyt vankiloiden rajoituksille on määritelty selvät edellytykset.

– Samalla vangille tulee päätöksiin valitusoikeus, eli oikeusturva toteutuu. Valtioneuvosto on määrittänyt covid-19 viruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jolloin sen torjuntaan sovelletaan tartuntatautilakia ja vankiloiden tilapäislakia.

Uusi laki ei mahdollista vankiloiden sooloilua

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että joissain vankiloissa oli viime keväänä ryhdytty rajoittamistoimenpiteisiin ennen Risen valtakunnallisen ohjeistuksen antamista.

Uusi laki ei tällaista sooloilua enää mahdollista.

– Aiemmin vankilanjohtajat päättivät itsenäisesti kaikesta, mitä laitoksessa tapahtuu, myös rajoittamistoimista. Uusi laki siirsi päätösvallan Risen keskushallintoon, eli pääjohtaja päättää nyt rajoitustoimista, Vuosalmi selventää.

Elokuun alussa vain 20–50 prosentilla vangeista oli ensimmäinen koronaviruksen vastainen rokoteannos, ja täysi rokotesuoja oli vasta korkeintaan kuudella prosentilla.

Muualla yhteiskunnassa yli 12-vuotiaista suomalaisista ensimmäisen rokotteen on saanut noin 80 prosenttia ja kaksi rokoteannostakin noin puolet.

– Elokuun alusta rokotusmäärämme ovat huomattavasti kasvaneet, mutta vankien rokotehalukkuus on yhä merkittävästi muuta yhteiskuntaa alhaisempi. En tiedä syytä, asiakkaat sanovat vain, etteivät halua rokotetta. Jotkut eivät ole tulleet edes ajatelleeksi sen ottamista, toiset ehkä pelkäävät sivuvaikutuksia, Vankiterveydenhuollon yksikön vastaava ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin kertoo.

"Asiakkaiden vaihtuvuus on suurta erityisesti sakkovankien osalta. He ovat usein koko maan haavoittuvin ryhmä eivätkä sosiaali- tai terveydenhuollon palvelut ole tavoittaneet heitä. He ovat pääosin rokottamattomia."
– Valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi, Rise –

Osa saapuu vankilaan koronatartunnan kanssa

Vankiloiden rokotekattavuutta heikentää sekin, että monet vankeusrangaistuksena aloittavat uudet vangit ovat rokottamattomia.

– Koronatorjunnassamme on sellainen erityispiirre, että vankiloissa asiakkaiden vaihtuvuus on suurta, erityisesti sakkovankien osalta. He ovat usein koko maan haavoittuvin ryhmä eivätkä sosiaali- tai terveydenhuollon palvelut ole tavoittaneet heitä. He ovat pääosin rokottamattomia, ja osa saapuu vankiloihin koronatartunnan kanssa, Anssi Vuosalmi kertoo.

Suomalaisissa vankiloissa vangeilla on poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet tavata läheisiään ja luvallisesti poistua vankilasta, Vuosalmi muistuttaa. Tämä on pohjoismaisten rangaistusjärjestelmien erityispiirre.

– Vankiloissamme haetaan noin 1 300 poistumislupaa vuosittain, 75 prosenttia niistä myönnetään. Perhetapaamisia järjestetään noin 7 000 vuosittain. Vankiloissamme on noin 3 000 vankia, mutta lyhytaikaisvangit mukaan lukien järjestelmän läpi virtaa vuosittain noin 5 000 henkilöä.

Viime vuonna perhetapaamisia järjestettiin Suomen vankiloissa noin 4 000.

Kommentoi »