Vältä kodin tapaturmat
Terveys ja hyvinvointi
Vältä kodin tapaturmat
Koti on vaarallinen paikka. Vuonna 2014 koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuoli 2 221 henkilöä. Määrä on vähentynyt edellisvuodesta, mutta silti se on liikaa.
Julkaistu 25.2.2016
Apu

Yleisimmät kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat kaatuminen ja matalalta putoaminen. Ne aiheuttivat vuonna 2014 yli 1 100 ihmisen kuoleman. Ei ole yllätys, että kuolemaan johtaneista kaatumistapaturmista yhdeksän kymmenestä tapahtui yli 65-vuotiaille.  

Kotitapaturmien ennaltaehkäisy lähtee meistä itsestämme. Omasta kunnosta, perussairauksien hoidosta ja lääkityksestä huolehtiminen on ensisijaista, sillä niiden laiminlyönti vaikuttaa tapaturma-alttiuteen.  

– Kun vointi huononee, kasvaa omaisten ja kotisairaanhoidon rooli, ja kotiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen nousee tärkeäksi, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Satu Pajala.

Pajalan mukaan kodin turvallisuusnäkökohdat unohtuvat valitettavan usein kotisairaanhoidon kiireisessä arjessa.  

– Myös omaisilla on usein tiedon puutetta ja pelkoja, jotka saavat vetäytymään vastuusta. Ikääntyneen vanhemman itsemääräämisoikeus voi tuoda kitkaa suhteisiin. Kotisairaanhoidon työntekijöiden tuki voi olla näissä tilanteissa tarpeen. Lääkärin sana painaa yleensä enemmän kuin jälkeläisten.

Hallitusohjelman kärkihankkeissa kehitetään kotihoidon malleja. Pajala toivoo, että yhteistyö omaisten kanssa nousee esille.

Teksti: Riitta Heimonen

Kuva: Fotolia

Kommentoi »