Väistämissäännöt risteyksissä muuttuvat uuden tieliikennelain myötä
Autot ja liikenne
Väistämissäännöt risteyksissä muuttuvat uuden tieliikennelain myötä
Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Pyöräilijän ja autoilijan väistämissäännöt risteyksissä pysyvät pitkälti ennallaan. Pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, tuovat risteyksiin väistämissääntöjä selkeyttäviä muutoksia.
Julkaistu 29.11.2019
Tuulilasi

Pääosin pyöräilijän ja autoilijan keskinäinen kulkujärjestys ratkotaan samalla tavalla sekä nykyisen että uuden, 1.6.2020 voimaan tulevan, tieliikennelain mukaan. Kertauksena vielä väistämissäännöt tiivistetysti.

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Kun pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

- autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,

- Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.

- autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,

- autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.

1.6.2020 alkaen ajoneuvoliikenteelle ja raitiovaunuille voidaan tällä uudella merkillä osoittaa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

- pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.

- pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

5 kommenttia