Uuninpankkopoika Saku Timonen: Hallituksen irtisanomislaki rikkoo perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia
Puheenaiheet
Uuninpankkopoika Saku Timonen: Hallituksen irtisanomislaki rikkoo perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia
Uuninpankkopoika Saku Timonen huomauttaa, että hallituksen hakemalla luottamuslauseella ei ole juridista merkitystä.
2Kommenttia
Julkaistu 15.10.2018
Apu

Pääministeri Juha Sipilä kertoi viime viikolla (11.10.), että hallitus äänestyttää tällä viikolla luottamuksestaan eduskunnassa. Keskiviikon (17.10.) äänestyksessä mitataan Sipilän mukaan luottamusta hallituksen koko työllisyyspolitiikan linjaan, vaikka rajun myrskyn aiheuttanut irtisanomislaki on vain yksi osa sitä.

Uuninpankkopoika Saku Tuominen kirjoittaa Avun blogissaan, että hallitus hakeekin avointa valtakirjaa.

Luottamuksen saatuaan hallitus katsoo saaneensa eduskunnalta valtuudet ajaa läpi irtisanomissuojan heikennyksen lisäksi ihan mitä tahansa työelämään liittyvää lainsäädäntöä, Timonen avaa.

Kansainvälinen sopimus sitoo Suomea

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä Timosen mukaan irtisanomissuojan heikentäminen tulee tyssäämään sekä kansainvälisiin sopimuksiin että Suomen perustuslakiin. Timonen muistuttaa, että Suomi on vuonna 1992 ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen n:o 158, joka koskee työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä. Sen neljäs artikla kuuluu näin:

Palvelussuhdetta ei saa päättää, ellei siihen ole pätevää perustetta, joka liittyy työntekijän taitoon tai käytökseen tai joka perustuu yrityksen, laitoksen tai toimipaikan toimintaedellytyksiin.

Timonen huomauttaa, että perusteet on määriteltävä nykylainsäädännön tavoin selkeästi. Lisäksi saman sopimuksen 2. artiklan 5. momentissa säädetään yleissopimuksen soveltamisalasta pieniin yrityksiin seuraavaa:

Mikäli on tarpeen, maan asianomainen viranomainen tai elin voi, kuultuaan asianomaisia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, missä niitä on, jättää tämän yleissopimuksen tai sen joidenkin määräysten soveltamisen ulkopuolelle muita rajoitettuja työntekijäryhmiä, joiden kohdalla syntyisi huomattavia erityisongelmia työntekijöiden erityislaatuisten työolojen tai heidän työnantajayrityksensä koon tai laadun vuoksi.

Timonen korostaa, että pelkkä yrityksen koko ei riitä sopimuksen soveltamisen rajaamiseksi, vaan koosta pitää seurata huomattavia erityisongelmia. Hän huomauttaa myös, että tekstissä sanotaan selkeästi, että työntekijäjärjestöjä on kuultava.

Timonen muistuttaa, että ratifioitu kansainvälinen sopimus on voimassa kuten säädetty laki.

Eduskunta ei siis voi säätää irtisanomissuojan heikentämisestä kaikissa pienissä yrityksissä sopimusta rikkomatta.

Ei juridista merkitystä

Myös perustuslaki heittää kapuloita hallituksen rattaisiin.

Sen 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Eduskunta ei voi säätää vastoin perustuslakia olevaa lakia. Jos ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan irtisanomista koskevan lainkohdan edessä yrityksen koon mukaan, niin perustuslakia rikotaan, Timonen kirjoittaa.

Eikä siinä kaikki:

Hallituksen käsikirjoittama näytelmä on pelkkää fiktiota ja viihdettä senkin takia, että luottamuslauseella ei ole valmisteilla olevan lain kannalta mitään juridista merkitystä, Timonen summaa.

Hän pitääkin koko luottamusäänestystä teatterina ja viihteenä.

Voit lukea täältä Uuninpankkopoika Saku Timosen koko blogikirjoituksen. Täältä löydät hänen aiemmat kirjoituksensa.

Timonen lainaa kirjoituksessaan myös toimittaja-kirjailija Markus Leikolan julkista Facebook-kirjoitusta. Löydät sen täältä.

2 kommenttia