Tuulilasi

Uuden auton hankinta ja käyttö käy yhä kalliimmaksi


Uusien autojen myynti on viimeisten 12 kuukauden aikana ollut alavireistä. Eikä nopeita muutoksia ole odotettavissa, koska autoilijan kukkarossa on aikaisempaa vähemmän rahaa uusien autojen hankintaan. Väliraha uuteen kasvaa, polttoaineiden hinnat nousevat ja ruokakori maksaa aikaisempaa enemmän.

Valtiovalta on pyrkinyt ohjaamaan uusien autojen hankintaa vähemmän polttoainetta kuluttaviin malleihin autoverotusta muuttamalla. Kun samaan aikaan autojen ominaisuudet ovat parantuneet ja varustelua on lisätty, uusien autojen reaalihinta on laskenut. Väliraha käytettyyn autoon on kuitenkin kasvanut. Kun myös polttoaineiden hinnat ovat nousseet, useimpien autoilijoiden kustannukset ovat nousseet.

Autokauppa on omalta osaltaan pyrkinyt helpottrmaan tilannetta. Viime kuukausien aikana uusien autojen erikoistarjouksien avulla on pyritty hyvin aktiivisesti löytämään uusien autojen ostajia. Useimmiten uuden auton ostajat vaihtavat edellisen autonsa uuteen, joten ratkaisevaksi muodostuu väliraha.

Oheisesta kuviosta näkyy, että viimeisten parin vuoden aikana väliraha uuteen autoon on kasvanut. Kuvion tiedot kuvaavat keskimääräistä uuden auton ja käytetyn auton hintakehitystä. Siinä vaihtoauto on noin 6 vuoden ikäinen. Suurin osa uuden auton ostajista vaihtaa 3-5 vuotiaan auton uuteen. Tällöin välirahakehitys on ollut ostajan kannalta huonompi, sillä tässä käytettyjen ikäryhmässä hyvityshinnat ovat pudonneet kuviossa esitettyä enemmän.

Näin uuden auton ostajan vaihtoehdoksi on jäänyt joko pidättäytyminen auton vaihtamisesta, auton korvaaminen uudemmalla käytetyllä autolla tai vaihtaminen hintaluokaltaan halvempaan uuteen autoon.

Autoilijan kukkaroa kiristää myös polttoaineiden hintojen nousu. Käytettävissä olevien tulojen supistuminen johtaa siksi ajokilometrien vähenemiseen sekä aikaisempaa edullisempien huolto- ja korjauspaikkojen etsimiseen.

Epävarmuus talouden kehityksestä ja huoli oman työpaikan säilymisestä ei rohkaise kuluttajia aktiiviseen kuluttamiseen, vaan pikemminkin pidättäytymiseen varsinkin suurista hankinnoista. Autokaupppa joutuu mukautumaan näihin muutoksiin. Kannattavuus ratkaistaan etenkin vaihtoautokaupan osaamisella ja huoltopalveluja kehittämällä. Uusien autojen myynnistä ei useimmiten paljoakaan ansaita.

Julkaistu: 24.7.2013