Tuulilasi

Työryhmän esitys: Suomen autokanta lähes nollapäästöinen vuonna 2050Työryhmän esitys: Suomen autokanta lähes nollapäästöinen vuonna 2050

Liikenteen uudistamista pohtinut työryhmä esittää, että Suomen tieliikenne olisi lähes nollapäästöinen noin 35 vuoden kuluttua.
Teksti TL-verkkotoimitus

Euroopan Unionin vaatimuksesta tehty raportti esitti myös, että jo vuoteen 2030 mennessä jokainen Suomessa myyty auto olisivat sellaisia, että ne toimisivat myös vaihtoehtoisillä käyttövoimilla, kuten mm. sähkö, vety, kaasu sekä erilaiset biopolttoaineet myös korkeina, jopa 100 % pitoisuuksina. Esitys koskee myös raskaan liikenteen ajoneuvoja. Suomalainen autokanta on perinteisesti uusiutunut hitaasti, keskimäärin vain kerran 20 vuodessa.

Sähköautoja on ennustettu Suomessa olevan vuonna 2020 noin 20 000 kappaletta. Työryhmän esityksen mukaan sähköautojen määrän pitäisi nousta vuoteen 2030 mennessä 250 000 kappaleeseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän esityksestä jätettiin myös kolme eriävää mielipidettä.

Työryhmä ehdotti myös, että työsuhdeautojen nykyistä verotusta muutettaisiin niin, että työsuhdeautoiksi valittaisiin yhä useammin uutta teknologiaa ja/tai vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä autoja. Suomessa on työsuhdeautoja noin 80 000 ja noin kaksi kolmasosaa niistä on leasingautoja. 

Julkaistu: 23.11.2016