Apu

Tutkimus: Väsyneet vanhemmat eivät jaksa hankkia lisää lapsiaTutkimus: Väsyneet vanhemmat eivät jaksa hankkia lisää lapsia

Yli puolet suomalaisvanhemmista kokee uupumuksen ja väsymyksen vaikuttaneen heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia. Asia selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksesta, jonka aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä.
Teksti Niko Rinta
Kuvat A-lehdet kuva-arkisto

Keväällä 2018 käynnistyneen Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimuksen ensimmäiset tulokset osoittivat myös, että yli 60 prosenttia vanhemmista koki saavansa riittämättömästi unta. Riittämätön uni oli puolestaan yhteydessä uupumiseen. Uupumus oli yleisempää heikosti toimeentulevilla perheillä ja yksinhuoltajilla kuin muilla. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 734 vanhempaa kevään 2018 aikana.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys on laskenut Suomessa seitsemänä vuonna peräkkäin. Syntyvyyttä tarkastellaan muun muassa suhteuttamalla syntyneiden määrä synnytysikäisiin naisiin. Vuonna 2017 syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli kaikkien aikojen matalin, 1,49 lasta naista kohti. Toiseksi matalimmalla tasolla syntyvyys oli vuonna 1973, jolloin se oli 1,50 lasta naista kohti. Lapsia syntyi viime vuonna 50 321.

– Olisi tärkeää kehittää keinoja uupumisen luotettavaan ja nopeaan tunnistamiseen. Tutkimuksemme seuraava tavoite onkin lähteä kehittämään tähän tarkoitukseen sellaista mittaria, joka voitaisiin ottaa neuvoloissa valtakunnallisesti käyttöön, kertoo tutkijatohtori Matilda Sorkkila tiedotteessa.

– Tärkeää olisi tässä vaiheessa miettiä, miten vanhempien jaksamista voitaisiin tukea.

Julkaistu: 30.8.2018