Apu

Tutkimus: Väsyneet vanhemmat eivät jaksa hankkia lisää lapsia


Yli puolet suomalaisvanhemmista kokee uupumuksen ja väsymyksen vaikuttaneen heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia. Asia selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksesta, jonka aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä.
Teksti Niko Rinta
Kuvat A-lehdet kuva-arkisto
Julkaistu: 30.8.2018