Tuulilasi

Tutkimus: Uudessa dieselissä moottorilämmitin kannattaa – bensakoneella säästöjä ei juuri synny


Moottorin esilämmityksen merkitys on muuttumassa.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

VTT:n tutkimuksen mukaan uusissa autoissa suurin esilämmityksen hyöty on lähipäästöjen, erityisesti palamattomien hiilivetyjen väheneminen. Polttoaineensäästö ei osoittautunut enää merkittäväksi alle viisi vuotta vanhoissa autoissa.

VTT:n mittausten mukaan kylmäkäynnisteisen ja käyntilämpöisen moottorin suhteellinen kulutusero näyttää pysyneen jokseenkin ennallaan viimeisten 10 vuoden aikana, mutta samalla aikavälillä moottoritekniikan kehityksen vuoksi autojen absoluuttinen polttoaineenkulutus on laskenut. Eli lähes samasta kylmän ja käyntilämpöisen moottorin suhteellisesta kulutuserosta huolimatta, voidaan modernista moottorista ulosmitata pienempi absoluuttinen polttoaineensäästö.

VTT on tutkinut esilämmittämisen vaikutuksia hallituissa laboratorio-olosuhteissa.  Kokeissa oli mukana sekä diesel- että bensiinikäyttöisiä autoja ja erilaisia lämmittimiä. Tavoitteena oli selvittää mittauksilla, miten esilämmittäminen alentaa energian kulutusta ja pakokaasupäästöjä.

Tutkimustulosten mukaan selkein esilämmityksellä saatava hyöty liittyy palamattomien hiilivetyjen (HC) päästöihin. Useimmissa tapauksissa nämä terveydelle haitalliset päästöt vähenivät esilämmityksellä alle puoleen.

Myös polttoaineen kulutus väheni, mutta nykyisissä bensa-autoissa paljon vähemmän kuin aiemmissa, noin 10 vuotta sitten suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin.  Dieseleissä säästö sen sijaan on nyt jopa suurempi kuin ennen.

Mukavuustekijä

Esilämmitetty auto päästää mahdollisimman vähän pakokaasuja ulkoilmaan.

Lisäksi liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranevat, kun liikkeelle lähdettäessä lasit ovat sulina ja matkustamo lämmin. Myös käynnistyvyys kovilla pakkasilla paranee ja moottori kuluu vähemmän.

Kylmäkäynnisteisen moottorin hukkalämpö kuluu ensisijaisesti moottorin noin 100 kg massan lämmittämiseen. Jäähdytysnesteeseen lämpöä johtuu viiveellä. Ajoneuvon matkustamon lämmitysjärjestelmä ottaa tarvitsemansa lämmön pääosin jäähdytysnesteestä.

Tutkimustulosten mukaan moottorin esilämmitys auttaa jäähdytysnesteen lämpiämistä, minkä ansiosta lämpöä tulee nopeammin matkustamoon ja tuulilasille.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 11.10.2013