Tunnetko sähköiset terveyspalvelut?
Terveys ja hyvinvointi
Tunnetko sähköiset terveyspalvelut?
Sosiaali- ja terveysala on Suomessa digimurroksessa. Sähköiset palvelut, kuten Omakanta ja eResepti, ovat silti osalle vielä tuntemattomia.
Julkaistu 15.12.2016
Apu

Yli puolet apteekkien asiakkaista tuntee Omakanta-palvelun, mutta lähes 40 prosentille se on vieras, selviää Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Tuntemattomin palvelu on iäkkäille ja satunnaisesti reseptilääkkeitä käyttäville. Nuoremmat, hyvin koulutetut ja reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät sekä riittävästi tietoa saaneet tunsivat palvelun parhaiten. Peräti 97 prosenttia käyttäjistä piti sitä helppotajuisena ja selkeänä.

Omakanta on kaikille tarkoitettu henkilökohtainen verkkopalvelu, josta potilas löytää terveydenhuollon kirjaamia tietoja itsestään ja sähköisistä resepteistään. Omakannan kautta onnistuu myös reseptien uusiminen. Palvelu on olennainen sähköisen reseptin käytössä.

Sähköinen resepti eli eResepti on otettu asteittain käyttöön Suomessa apteekeissa sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ensi vuoden alusta lähtien eResepti korvaa täysin paperisen reseptin. Vanhanmallisen reseptin saa vain poikkeustapauksissa.

Sähköisen reseptin tarkoitus on parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa lääkkeiden määräämistä ja toimittamista. Se on tutkimusten mukaan lisännyt reseptien lunastamista: sähköisen reseptin saaneista vain 15 prosenttia jättää lääkkeet hakematta, mutta paperireseptien saaneilla  osuus on yli kaksinkertainen, 32 prosenttia.

Sähköinen resepti lisää potilaan mahdollisuuksia osallistua, sillä Omakannassa omien reseptitietojen tutkiminen on helppoa.

Teksti: Noora Takamäki

Lähteet: Itä-Suomen yliopisto, Duodecim

Kommentoi »