Tukea sisäilmasta sairastuneille
Terveys ja hyvinvointi
Tukea sisäilmasta sairastuneille
Suomessa arvioidaan olevan jopa 600 000–800 000 rakennusten kosteus- ja homevaurioille altistunutta.
Julkaistu 15.9.2016
Apu

Kosteus- ja homevauroille voi altistua missä vain, kotona, työpaikalla, päiväkodissa tai koulussa. Kyseessä on kansanterveysongelma, jonka vakavuutta ei tunnusteta. 

Oireista on aluksi vaikea saada otetta: epämääräisiä iho- ja silmäoireita, nuhaa ja yskää, päänsärkyä, huimausta ja lämpöilyä. Myös vatsa- ja niveloireet sekä muistin ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen ovat mahdollisia. Kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa myös astmaa tai sen pahenemista.  

Monet tekijät homeesta sieniin, hiivoihin ja bakteereihin sekä niiden aineenvaihduntatuotteisiin voivat olla oireiden aiheuttajia. Myös materiaaleista haihtuvista yhdisteistä tai huonosti toimivasta ilmanvaihdosta voi tulla oireita.    

– Sisäilmasta sairastuneet saattavat olla hukassa, miten toimia ja mistä saa apua. Oirekirjo ja sen mukaan tulevat ongelmat työpaikalla voivat olla moninaisia, Katri Nokela kertoo. Hän työskentelee sosiaali- ja terveyspoliittisena asiantuntijana Hengitysliitossa.

Hengitysliitossa asiaan on tartuttu vertaistuen voimin: liitossa toimii vertaistukipuhelin, ja Pohjois-Suomen hankkeessa tarjotaan tukea Skype-yhteydellä toimivissa vertaisryhmissä. Myös hengitysyhdistyksillä on vertaisryhmiä.

Sisäilmasta sairastuneet eivät aina ole oikeutettuja Kelan sairauspäivärahaan. 

– He ovat työpaikkakyvyttömiä.

Teksti: Riitta Heimonen

Kommentoi »