Tuulilasi

Traficom: Suomessa myytävät perävaunut turvallisia – suurin riski väärä kuormaaminen


Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin markkinavalvontatarkastukset osoittivat, että Suomessa myytävät kevyet perävaunut ovat turvallisia, jos niitä käytetään oikein. Oikealla kuormaamisella voi välttää vaaratilanteet liikenteessä.

Valvontatarkastuksissa testatut perävaunut olivat turvallisia. Tarkastukset osoittivat perävaunuissa olevan kuitenkin puutteita, esim. valojen sijoittelussa, rekisteritunnuksen sijainnissa ja koossa, valmistenumeron koossa ja roiskeenestojärjestelmien mitoituksessa. Testatuista perävaunuista yhdenkään ei kuitenkaan arvioitu aiheuttavan vakavaa riskiä liikenneturvallisuudelle.

”Markkinavalvonnan perusteella voidaan todeta, että perävaunujen käyttö liikenteessä on turvallista, kun käytössä huomioidaan valmistajan antamat ohjeet ja lainsäädännön esittämät vaatimukset”, kertoo ylitarkastaja Mika Loponen.

”Suurimman turvallisuusriskin muodostaa tässäkin tapauksessa inhimillinen tekijä, eli henkilö, joka huolehtii perävaunun kuormaamisesta ja kiinnittämisestä ajoneuvoon. Väärin kuormattu ja kiinnitetty perävaunu voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden, joten oikeaan kuormaamiseen ja kiinnittämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.”

Muista nämä, kun kuormaat perävaunun:

1. Tarkista vetävän ajoneuvon rekisteritiedoista, millaista kuormaa ja perävaunua sillä saa vetää. Ajoneuvon sallima massa voi olla pienempi, kuin mitä perävaunulla saisi kuljettaa.

- Ajoneuvon tiedoista löytyy tieto, kuinkasuurta jarrutonta tai jarrullista perävaunun massaa sillä saa vetää.Voit tarkistaa tekniset tiedot esim. Traficomin asiointipalvelusta, rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta tai ajoneuvotietoja myyvien yritysten tekstiviestikyselyistä.

2. Älä laita perävaunuun liikaa kuormaa

- Perävaunun rekisteritiedoista näet perävaunulle soveltuvan enimmäiskuorman. Ylikuormattuna perävaunu voi rikkoontua ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

3. Huolehdi kuorman oikeasta jakautumisesta

- Kuorman tulisi painottua hiukan perävaunun akselin etupuolelle.

4. Kiinnitä kuorma huolellisesti

- Kuorma on kiinnitettävä perävaunuun huolella, jotta se ei kuljetuksen aikana tai onnettomuustilanteessa pääse siirtymään tai putoamaan aiheuttaen vaaraa.

5. Kiinnitä perävaunu huolellisesti ajoneuvoon

- Tarkasta aina ennen liikkeelle lähtöä, että perävaunu on kiinnitetty ajoneuvoon kunnolla.

Traficom teetti markkinavalvontatarkastukset Oy Testmill Ltd:llä syystalvella 2018-19. Markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. Esitarkastus tehtiin 30:lle myyntiliikkeessä olleelle kevyelle perävaunulle. Kevyet perävaunut (O1-luokka) valittiin valvontakohteeksi, sillä se on kuluttajien keskuudessa eniten käytetty perävaunuluokka. Esitarkastuksen perusteella otettiin riskiperusteisesti 15 perävaunua tarkemmin tutkittavaksi ja näistä vielä viisi tarkempiin testeihin.

Julkaistu: 20.6.2019