Tuulilasi

Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat uutta palvelua ammattikuljettajilleTrafi ja Tilaajavastuu pilotoivat uutta palvelua ammattikuljettajille

Trafi, Liikennelabra ja Tilaajavastuu aloittavat kokeilun, jossa hyödynnetään MyData-periaatetta uudessa Mun tiedot -palvelussa. MyData-periaatteen mukaisesti ammattikuljettajat voivat itse jakaa, hallita ja hyödyntää kokeilun aikana omia ajo-oikeus- ja ammattipätevyystietojaan.
Teksti Tuulilasin toimitus
Kuvat All Over Press

Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat palvelua, jossa ammattikuljettajat voivat hyödyntää MyDataa työmailla tarvittavien ajo-oikeustietojen esittämisessä. Kokeilussa mukana oleva kuljettaja voi itse osoittaa sähköisesti työtehtävissään vaaditut pätevyydet. Nykyisen korttipinon sijaan kuljettaja vahvistaa Tilaajavastuun myöntämällä Valttikortilla, että hänellä on oikeus käsitellä vaativia kuljetuksia turvallisesti sekä liikenteessä että tehdas- ja työmaa-alueilla.

Kokeilun aikana kuljettaja päättää itse Trafin ylläpitämien kuljettajan omien ajo-oikeustietojen sähköisestä jakamisesta pilotoitavalla Mun tiedot -palvelulla. Palvelussa Tilaajavastuu pyytää kuljettajalta oikeutta tietojensa hyödyntämiseen Valttikortilla.

”Nyt testattava palvelu on hyvä esimerkki siitä, miten MyData-periaatetta voidaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa. Viranomaisena Trafi haluaa olla tässä vahvasti mukana. Haluamme rekistereistämme olevan tiedon käyttöön ja samalla antaa mahdollisuuden päättää omien tietojen käytöstä,” kertoo Trafin kehityspäällikkö Päivi Väisänen.

”Henkilö- ja pätevyystietojen sähköinen jakaminen sekä hyödyntäminen ovat aiempaa keskeisemmässä roolissa digitalisaatiokehityksessä. Harva kuitenkaan miettii, miten tämä tehdään moraalisesti oikein. Haluamme tehdä palvelun, jossa tavallisella ihmisellä on päätäntävalta omien tietojensa käytöstä. Pilotissa kokeillaan ensimmäistä kertaa maailmassa, miten MyData -periaate toimii ajo-oikeustietojen hyödyntämisessä ammattikäytössä”, varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki Tilaajavastuulta.

MyData tuo kaikille mahdollisuuden hallita omia tietojaan

Tulevaisuuden palvelukehitys sekä asiakaskokemus nojaavat vahvasti erilaisten henkilötietojen hyödyntämiseen ja jakamiseen. Asiakaslähtöiset palvelut vaativat yhä enemmän tietojen jakamista ja hyödyntämistä. MyDatan periaatteena on, että jokaisella on mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin omia henkilötietojaan.

”Tulevaisuudessa palveluiden muodostamisen yhtenä lähtökohtana ovat saatavilla olevat rajapinnat. Tässä kokeiluissa on kuitenkin kyse ennen kaikkea luottamuksen muodostamisesta yritysten, julkisen sektorin ja yksittäisen kansalaisen välille MyDatan periaatteiden mukaisesti, jotta käyttäjälähtöisiä palveluja voidaan muodostaa,” toteaa Trafin johtava asiantuntija ja Liikennelabraa koordinoiva Noora Lähde.

Kokeilussa on mukana Trafin ja Tilaajavastuun lisäksi Tilaajavastuun partnereita ja asiakasyrityksiä. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 kuljettajaa ja työmaakokeilu on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 loppuun mennessä.

Julkaistu: 23.8.2018