Toivottomuus keski-iässä lisää dementiariskiä
Terveys ja hyvinvointi
Toivottomuus keski-iässä lisää dementiariskiä
Keski-iässä toivottomuuden tunteita kokevilla on lähes kolminkertainen riski sairastua myöhemmin dementiaan kuin muilla. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin yhteinen seurantatutkimus.
Julkaistu 29.10.2015
Apu

Tutkimus osoitti, että toivottomuuden ja kognition heikkenemisen välinen yhteys oli voimakkaampi keski-ikäisillä, jotka kantoivat Alzheimerin taudin tärkeintä geneettistä riskitekijää ApoE4-genotyyppiä.

Toivottomuuden tunteet ovat dementiaan sairastuvilla yleisempiä kuin muilla jo 20 vuotta ennen muistisairauden toteamista.

Toivottomuuden tunteet vaikuttivat dementiariskiin itsenäisenä tekijänä, vaikka huomioon otettiin muut tunnetut riskitekijät, kuten ikä, kohonnut verenpaine, geneettiset tekijät, sukupuoli ja painoindeksi.

Professori Hilkka Soininen muistuttaa, että terveet elämäntavat eli ravinto, liikunta, mielekkäät harrastukset ja sosiaaliset suhteet rakentavat terveyden kivijalkaa koko eliniän.

– Monella keski-ikäisellä on kovia suorituspaineita. Silloin myös masennukseen liittyvät toivottomuuden tunteet ja kyynisyys nostavat helposti päätään. Elintavoista, mielen virkeydestä ja pääomasta eli aivojen tehokkaasta

käytöstä kannattaa alkaa pitää huolta viimeistään tässä vaiheessa, Soininen sanoo.  

Harvinaiseen, yli 20 vuotta kestäneeseen seurantatutkimukseen osallistui liki 1  500 itäsuomalaista.

Teksti: Riitta Heimonen

Kuva: Fotolia

Kommentoi »