Tuulilasi

Tampereelle kehitetään uutta kutsutaksipalvelua


Liikenneviraston ja MAL-verkoston yhteishankkeella pyritään siihen, että kestävän liikkumisen palvelut saadaan osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Hanke aloitettiin syksyllä 2017 ja se päättyy helmikuussa 2018. Esimerkiksi Tampereelle kehitetään uutta kutsutaksipalvelua.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

Liikennevirasto ja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto MAL ovat käynnistäneet kehittämishankkeen "Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin". Tavoitteena on yhdessä kaupunkien kanssa edistää kestävän liikkumisen palveluiden leviämistä kuluttajille.

Hankkeessa laaditaan markkina-analyysi kestävistä liikkumispalveluista, tarkastellaan kohdekaupunkeja liiketoimintaympäristönä ja selvitetään kuluttajien valmiuksia ottaa uusia liikkumisen palveluja käyttöön. Esimerkkeinä on neljä kaupunkiseutua, joissa paneudutaan eri teemoihin: Jyväskylän seutu keskittyy yhteiskäyttöautoihin, Lahti pyöräpysäköintipalveluihin, Tampere uudenlaisen kutsutaksipalvelun rakentamiseen ja Turku kaupunkilogistiikkaan.

Kestävien liikkumispalvelujen kehittäjäverkoston tavoitteena on, että liikkumisen palveluja tarjoavat yritykset sekä erikokoisten kaupunkien ja kaupunkilaisten tarpeet kohtaavat.

Tampereella selvitettiin syys-lokakuussa kyselyn avulla yritysten kiinnostusta uuden kutsutaksipalvelun hyödyntämiseen työpäivän aikaisilla matkoilla. Työ jatkuu loka-marraskuussa palvelusta kiinnostuneiden yritysten haastatteluilla.

Kestävät liikkumispalvelut tarkoittavat sujuvia ja edullisia matkaketjuja, joissa kaikki tai yksittäiset henkilöautomatkat on korvattu esimerkiksi yhteiskäyttöautoilla, kimppakyydeillä, kaupunki- ja vuokrapyörillä tai uudenlaisella kutsujoukkoliikenteellä.

(Lähde: Liikennevirasto)

Julkaistu: 18.10.2017