Tuulilasi

Tampere-Lahti-tielle vaaditaan isoja parannuksia


Tampereen ja Lahden kautta kulkeva liikennekäytävä yhdistää itäisen Suomen ja Pietarin suureen osaan läntistä Suomea. Liikennekäytävän vaikutusalueella asuu lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja tuotetaan lähes puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta.
Kuvat All Over Press

VT12 on Suomen tärkein poikittaisväylä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Se yhdistää kaksi Suomen merkittävintä liikennekäytävää: Helsinki—Hämeenlinna—Tampere-käytävän sekä Helsinki—Lahti—Kouvola-käytävän. Tien vaikutusalueella on suuri osa Suomen teollisuudesta. Tie palvelee erityisesti itä-länsisuuntaisia perusteollisuuden ja luonnonvarojen kuljetuksia.

“Ajanmukainen liikenneinfrastruktuuri on keskeinen tekijä teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksissä ja Suomen kilpailukyvyssä. Liikenteen infrastruktuuriin ei ole panostettu riittävästi.  Tampereen ja Lahden väliset tie- ja ratayhteydet eivät nykyisellään vastaa elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen tarpeita”, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

“Kahden kasvavan talousalueen, Tampereen ja Lahden, välisten liikenneyhteyksien parantaminen on sekä näiden kaupunkiseutujen että koko maan etu”, korostaa Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Tampereen ja Lahden kaupunki pitävät tie- ja ratayhteyksien palvelutason parantamista välttämättömänä lähivuosina. Parantaminen vaatii sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin suunnittelua. Yhteydet on huomioitava liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa runkoverkkopäätöksessä.

Riittävän palvelutason saavuttaminen liikenneinfrastruktuurissa mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden ja yritysten hyvät toimintaedellytykset. Tieliikenteessä liikennekäytävän pullonkaulat ja turvallisuusriskit on poistettava tärkeysjärjestyksessä. Kiireellisiä ovat VT12 Lahti-Kouvola ja Tampere-Lahti välien parantaminen.

Julkaistu: 8.3.2018