Tuulilasi

Taksikuskien yläikärajaa ollaan poistamassa


Hallitus esittää taksinkuljettajien yläikärajan poistamista ja koulutuksen terävöittämistä.
Kuvat Elina Himanen

Yläikärajan poistaminen mahdollistaisi työkykyisten taksinkuljettajien työuran jatkamisen kuten muussakin ammattiliikenteessä, kerrotaan Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisäkoulutuksella tavoitellaan parempaa palvelua ja turvallisempaa liikennettä.

Hallitus esittää taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamista siten, että kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistettaisiin ja että ajolupa olisi uusittavissa niin kauan kuin edellytykset lupaan ovat riittävät. Ajolupa annettaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt 68 vuotta.

Esityksen mukaan yli 68 vuotiaan ajolupa edellyttäisi laajennetun lääkärintarkastuksen, jossa huomioitaisiin erityisesti ikääntymisen vaikutukset ajoterveyteen. Lääkärintarkastuksessa arvioitaisiin myös eri matkustajaryhmien avustamiseen tarvittava toimintakyky. Uusi toimintakykytarkastus koskisi taksinkuljettajia iästä riippumatta. Lääkärintarkastukset suoritettaisiin edelleen alalle tultaessa ja 45 ikävuoden jälkeen aina ajolupaa uusittaessa.

Lakimuutos vaikuttaisi myös jo menetettyihin ajolupiin. Muutoksen jälkeen taksinkuljettaja, joka on menettänyt ajoluvan yläikärajan takia, voisi lääkärinlausunnolla ja jatkokoulutuksella saattaa taksinajoluvan uudelleen voimaan.

Panostuksia palvelun laatuun

Hallitus esittää myös, että taksinkuljettajien valmiuksia eri matkustajaryhmien avustamisessa parannettaisiin taksinkuljettajien koulutusta kehittämällä.

Esityksen mukaan kuljettajien koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa tulisi olla enemmän käytännön harjoitteita erilaisten matkustajaryhmien avustamiseen ja erityistarpeisiin liittyen. Lisäksi koulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota matkustajan turvallisuuteen.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta eilen torstaina, ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa.

Linja-autonkuljettajien ja raskaan kaluston ajokortteihin liitetty 70 vuoden yläikäraja poistettiin helmikuussa 2010, ja iäkkään kuljettajan laajennettu lääkärintarkastus otettiin käyttöön viime vu0den tammikuussa.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 28.2.2014