Tuulilasi

Taksien ja ruumisautojen veroetu poistumassaTaksien ja ruumisautojen veroetu poistumassa

Valtiovarainministeriö on valmistellut hallituksen esitystä laiksi autoverolain muuttamisesta, johon sisältyy yhtenä osana ruumisautojen verottomuuden poistaminen. Myös taksien 4800 euron autoveron alennusta ehdotetaan poistettavaksi.
Kuvat All Over Press

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry vastustaa ehdotusta ruumisautojen verottomuuden poistamiseksi. Koska ruumisautosta erikseen lailla määrätään, millainen sen on oltava, ja mitkä ovat sen varusteet, tulee ruumisauton olla myös autoverovapaa, liitto kertoo tiedotteessaan.

Tämän hetken määrittelyn mukaan ruumisauto on autoverosta vapaa ajoneuvo, jos sitä käytetään yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen, ja auto täyttää ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen säädetyt edellytykset.

”Mikäli ruumisautot muuttuvat verollisiksi, tulee ajoneuvokalusto liikenteessä ruumiinkuljetuksissa muuttumaan todennäköisesti suurelta osin varustelemattomiksi pakettiautoiksi. Tätä suuntausta emme pidä suotavana. Tämän suuntainen kehitys on vaarallista ja tulee aiheuttamaan ongelmia, koska autojen varustelu ei olisi enää nykyisten lakien ja asetusten mukaista. Osaltaan tämä tarkoittaisi myös sitä, että liikenteessä tulee olemaan vanhoja autoja jotka ovat huonokuntoisia ja eivät täytä tämän hetken päästöille asetettuja kriteereitä mm. julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa”, loiitto kirjoittaa lausunnossaan Valtiovarainministeriölle.

”Autoveron asettaminen ruumisautoille aiheuttaa myös alan yrittäjille liiketoiminnan esteitä siltä osin, etteivät ne enää voi osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tämä myös tarkoittaa suurelle osalle yrittäjiä tulon menetystä ja mahdollisesti yritystoiminnan lopettamisuhkaa tai -pakkoa, koska pienten perheyrittäjien yritystoiminnan perusta on esimerkiksi poliisin viranomaisajot.”

”Yrittäjät eivät voisi kannattavuussyistä enää hankkia uutta ajoneuvokalustoa, mikäli ajoneuvovero tulisi ruumisautoihin. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenyritysten ruumisautot ovat osa Suomen puolustusvoimien kaatuneiden huollon ajoneuvokalustoa, joten niiden ylläpito ja kaluston kunto ovat myös tästä näkökulmasta tärkeä asia.”

Julkaistu: 13.9.2017