Tuulilasi

Suomi myöntää nastarenkaiden tyyppihyväksynnät myös muualle Pohjolaan


Pohjoismaiden kesken on sovittu, että Suomi myöntää nastojen ja nastarenkaiden tyyppihyväksynnät, ja muut Pohjoismaat tunnustavat kansallisesti Suomessa myönnetyt hyväksynnät.
Kuvat Anssi Kienanen

Tyyppihyväksynnän myöntäminen edellyttää tuotteen testaamista hyväksytyn asiantuntijan toimesta, muistuttaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka on hyväksynyt kolme eri tutkimuslaitosta tähän tehtävään.

2000-luvun alkupuolella suurelle osalle nastarenkaista ei viraston mukaan tehty testauksia eikä haettu lainsäädännön edellyttämää tyyppihyväksyntää.

Trafi kertoo puuttuneensa asiaan muutama vuosi sitten ja maahantuojien hakemien tyyppihyväksyntöjen määrään kasvaneen huomattavasti.

Yliajokoemenetelmä tarkasteltavana

Trafi käy parhaillaan läpi nastarenkaiden tyyppihyväksynnän testausmenetelmiä. Erityisesti tarkkailun kohteena on ympäristötavoitteiden varmentaminen.

Nastarenkaissa voi käyttää Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä nastoja tai osoittaa Trafille, ettei nastarengas aiheuta tien kulumista enempää kuin hyväksytyillä nastoilla varustettu rengas. Tämän osoittamiseen Trafi on hyväksynyt niin sanotun yliajokoemenetelmän, jonka avulla saadaan tietoa nastojen tienpintaa kuluttavasta vaikutuksesta.

Kulumismittauksen toistettavuus on osoittautunut käytössä olevalla testimenetelmällä haasteelliseksi. Trafi on havainnut, että eri tutkimuslaitosten tekemissä tienkuluttavuusmittauksissa saadaan liian paljon toisistaan poikkeavia tuloksia, minkä takia virasto on käynnistänyt selvitystyön testimenetelmän mahdollisten virhelähteiden löytämiseksi.

Käynnissä oleva selvitystyö ei vaikuta Trafin hyväksymän yliajokokeen perusteella myönnettyjen nastarenkaiden tyyppihyväksyntöjen voimassaoloon, mutta sen tulosten pohjalta testausmenettelyä tullaan kehittämään.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 27.1.2014