Tuulilasi

"Suomen tulisi nähdä sähköauto mahdollisuutena, ei uhkana"


Kaksi kolmesta työsuhdeautopäättäjästä haluaa edistää vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä muuttamalla työsuhdeautoedun verotusarvon päästöperusteiseksi.
Kuvat Timo Villanen

Viiden vuoden päästä lähes viidennes työsuhdeautoista tulee olemaan vähäpäästöisiä.

Ajoneuvopäättäjien keskuudessa loppuvuodesta 2014 tehdyssä kyselyssä kartoitettiin organisaatioiden kiinnostusta erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoon sekä näkemyksiä keinovalikoimasta, jolla niiden käyttöönottoa voidaan tehokkaimmin edistää.

"Tutkimuksesta kävi ilmi, että työsuhdeautoista ammatikseen päätöksiä tekevät eivät vielä tunne vähäpäästöisiä ajoneuvoja: 62 prosenttia vastaajista ei ole koskaan ajanut sellaista", kertoo Sähköinen Liikenne -hankkeen koordinaattori Elias Pöyry tiedotteessa.

Vaihtoehtoinen käyttövoima

Selvityksessä 85 prosenttia vastaajista oli kuitenkin täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot tulevat yleistymään.

Lähes kaksi kolmesta (62 %) piti erittäin vähäpäästöisiä autoja organisaatiolleen kiinnostavana vaihtoehtona ennen kaikkea niiden ympäristöystävällisyyden ansiosta.

Vastaajien näkemyksen mukaan vuonna 2019 erittäin vähäpäästöisten yritysautojen osuus tulee kasvamaan nykyisestä 2 prosentista jopa 18 prosenttiin.

Tasan puolet vastaajista uskoi myös, että viiden vuoden päästä sähkö tulee olemaan merkittävin ns. vaihtoehtoisista käyttövoimista.

Multifueliin (etanoli) uskoi neljännes, kaasuun noin joka kymmenes. 

"Olen positiivisesti yllättynyt, että sähköautojen potentiaali aletaan ymmärtää yrityksissä. Alan näkyvät ponnistelut sähköautoilun infrastruktuurin parantamiseksi Suomessa ovat kenties vahvistaneet tätä ajatusta", Pöyry pohtii.

Kannatus päästöperusteiselle verotusarvolle

Sähköinen liikenne -hanke on esittänyt mallia, jossa työsuhdeautojen käyttöedun verotusarvo pienennettäisiin erittäin vähäpäästöisten (alle 60 g/km) ajoneuvojen osalta.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta (65 %) kannatti ajatusta, että Suomessa otettaisiin käyttöön tällainen työsuhdeautoedun päästöperusteinen verotusarvo.

"Hollannissa vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoa on onnistuttu edistämään tehokkaasti muuttamalla työsuhdeautojen verotusarvo päästöperusteiseksi. Tätä mallia olemme ehdottaneet myös Suomeen käyttöön otettavaksi", Pöyry sanoo.

"Kaikissa läntisen Euroopan maissa on käytössä sähköautoilun kannustimia. Suomen tulisi nähdä sähköauto mahdollisuutena, ei uhkana."

Päästöperuste alentaisi erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen edun verotusarvoa ja toisi sähköautot työsuhdeautoina samalle viivalle vastaavankokoisten polttomoottoriautojen kanssa. Yli kolme neljästä vastaajasta (76 %) katsoikin, että se lisäisi vähäpäästöisten ajoneuvojen kysyntää joko merkittävästi tai erittäin merkittävästi.

Tilaa Tuulilasin viikkokirje, joka pitää sisällään automaailman ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat. Viikkokirje ilmestyy perjantaisin.  

Julkaistu: 26.1.2015