Suomen tiet ovat pimeät – Vain 15 prosenttia maanteistä on valaistu – Miksi määrää ei saada kasvatettua?
Liikenneturvallisuus
Suomen tiet ovat pimeät – Vain 15 prosenttia maanteistä on valaistu – Miksi määrää ei saada kasvatettua?
Pimeitä paikkoja riittää Suomen maanteillä edelleen. Valaistujen teiden määrä ei ole lisääntynyt, vaikka tutkimusten mukaan valaistus parantaa liikenneturvallisuutta.
Julkaistu 15.9.2023
Tuulilasi

Suomen valtion tieverkosta maantietä on 78 000 kilometriä. Siitä noin 12 000 kilometriä, eli reilusti alle kuudesosa on valaistu.

Pimeitä paikkoja siis riittää edelleen. Valaistujen teiden määrä ei ole lisääntynyt, vaikka tutkimusten mukaan valaistus parantaa liikenneturvallisuutta.

– Valaistus maantieverkon pituus on pysynyt noin 12 000 kilometrin pituisena viimeisten kymmenen vuoden ajan. Sen laajentaminen suuremmassa mittakaavassa ei ole tarpeellista, koska liikenne keskittyy yhä enemmän tietylle, vilkkaalle verkolle. Toki koko ajan tarkastellaan mahdollisia uusia pistemäisiä tarpeita esimerkiksi uusien asutuskeskusten syntymisen myötä, kertoo Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttila.

Väylävirasto vastaa valaistuksesta valtion maantieverkon osalta, kunnat ja kaupungit katuverkon osalta. Mahdollisia uusia valaistavia tieosuuksia arvioidaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.

– Taajama-alueiden maanteillä yleensä on jo valaistus. Yleisemmin maanteillä valaistuksen tarve ja kiireellisyys määräytyvät ensisijaisesti tietyypin ja liikennemäärän mukaan. Tarkempaan kiireellisyysjärjestykseen vaikuttaa liikennemäärien lisäksi yleensä eniten valaistuksella saavutettava turvallisuushyöty. Erityiset tienkohdat kuten tunnelit, liikennevalo- ja kiertoliittymät sekä vilkasliikenteiset liittymät ramppeineen valaistaan.

Jokainen maantiellä pimeällä huonossa säässä ajanut varmasti toivoo, että valaistusta olisi enemmänkin. Valot tuovat aivan erilaisen turvallisuudentunteen ratin takana. Valoilla onkin merkitystä, muttei niinkään autoilijaa ajatellen.

– Tutkimustiedon mukaan tievalaistus vähentää pimeän ajan henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia keskimäärin noin 20–30 %. Erityisesti vähenevät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet, Anttila sanoo.

Monesti kesäisin näkee, että katuvalot saattavat olla päällä maantielläkin aurinkoisella säällä. Onko tähän jokin syy?

– Lähtökohtana on, että valaistus sammutetaan valoisana aikana – päivisin ja esimerkiksi keskikesällä. Lisäksi energiansäästönäkökulmasta voidaan myös valaistuksesta sammuttaa joka toinen valaisin yöaikaan. Jos valaistus palaa valoisaan aikaan tai keskellä päivää, on kyse joko virheestä tai mahdollisesta huoltotyöstä.

Viime vuoden lopussa uutisoitiin, että viranomaiset varautuivat sammuttamaan maanteiden valoja osassa Suomea estääkseen sähköpulaa tulevana talvena. Silloin Suomi olisi ollut todella pimeä paikka – etenkin liikenteessä.

– Maantievalaistusta ei jouduttu sammuttamaan, koska sähköpulan uhka Suomessa ei realisoitunut kriittiseksi. Kaikki mahdolliset käyttöönottotestit oli kyllä tehty, mutta onneksi tähän ei ollut tarvetta ryhtyä.

1 kommentti