Tuulilasi

Suksiboksit ADACin testissä


Suksiboksi on yleinen varuste varsinkin talviaikaan liikuttaessa, helpottaahan se varsinkin suksien ja monojen kuljettamista. Mutta boksin käyttöä suunnittelevan on syytä huomata koko joukko asioita, joita hankintaan ja käyttöön liittyy. Saksalainen autoilujärjestö ADAC havaitsi testissään, että käytettävyyden lisäksi boksien välillä on myös huomattavia turvallisuuseroja.

ADAC kuljetusbokseja testaamassa

ADAC testasi kahdeksan erilaista kuljetusboksia. Jokaisen piti soveltua myös suksien kuljettamiseen. Mukaan otettujen boksien tilavuus vaihteli valmistajien antamien tietojen mukaan 420 litrasta 550 litraan. Hinnaltaan boksit sijoittuivat alueelle 180 -  540 euroa.

Boksit kiinnitettiin autoon kiinnikkein, jotka saatiin boksin myyntipakkauksen mukana. Tämän lisäksi muita keinoja kiinnityksen varmistamiseksi ei käytetty.

Testissä päähuomio kiinnitettiin boksien käytettävyyteen, muotoiluun, käyttöturvallisuuteen ja kolariturvallisuuteen. Yleensä kuljetusboksien käyttäjät kiinnittävät huomionsa juuri käytettävyyteen sekä asentamisen helppouteen. Mutta tavallinen boksin käyttäjä ei voi testata boksien turvallisuusominaisuuksia, etenkään kolaritilanteiden vaikutuksia. Ääritilanteissa juuri näistä seikoista tulee tärkeitä.

ADACin havainnot:

  • ADAC havaitsi, että useiden boksien kiinnittäminen on hyvin hankalaa. Tältä osin huomautuksetta selvisivät vain Thule Dynamic 800 ja Atera Certo 560. Useimmissa muissa tarvittiin boksien asentamiseen vähintään kaksi henkilöä, yhdeltä asentaminen ei onnistu.
  • Boksien kiinnitysvarmuus ei useissa bokseissa ollut riittävä. Kuljettajan tekemä äkillinen ja jyrkkä ohjausliike, mutkaisella tiellä ajaminen suurella nopeudella, hyvin kuoppainen tie tai täysjarrutus saattaa johtaa boksin kiinnityksen pettämiseen. Sen seurauksena  vaarallisimmissa tilanteissa boksi saattoi irrota kokonaan. Äkkijarrutuksessa boksiin lastatut irtonaiset esineet tunkeutuivat jopa boksista ulos.
  • Boksin ostajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla boksin turvallinen kiinnitys on varmistettu. Sen lisäksi on huomattava, että boksissa kuljetettavat esineet on myös sidottava. Vain siten voi varmistua siitä, että boksi tai sen sisältö eivät ääritilanteissakaan irtoa kiinnityksistään.
  • Osa bokseista ei ole kyllin tiiviitä. Voimakas vesi- tai räntäsade saattaa tunkeutua ajoviiman seurauksena boksin sisälle. Jos boksissa kuljetetaan suksia, niillä tulisi olla boksin sisällä oma kiinnitysjärjestelmä.
  • Käyttäjän on huomattava, että boksiin lastattavan tavaran paino ei ylitä boksin valmistajan ilmoittamaa massaa. Lisäksi on muistettava, ettei auton kattorakenteisiin saa kohdistaa suurempaa massaa (boksin, kiinnittimien ja boksiin lastattujen tavaraoiden yhteenlaskettu paino) kuin auton valmistaja sallii.
  • Tavarankuljetusboksi lisää ilmanvastusta. Siksi polttoaineenkulutus kasvaa.  Voimakas vastatuuli ja sivutuuli lisäävät autoon ja sen rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta. Auton aerodynamiikka muuttuu. Sivutuulen ja vastatuulen vaikutukset auton käyttäytymiseen saattavat yllättää kuljettajan. 
  • Ajoviima rasittaa boksin kiinnitysjärjestelmää sitä voimakkaammin, mitä kovempaa ajetaan. Saksassa on suositeltu, että kuljetusboksilla varustetun auton maksinopeus ei missään olosuhteissa ylittäisi 130 km/h.

Adacin kuljetusboksitestin osa-alueet ja painotus

Muotoilu (painoarvo  30 %)    Viimeistelty työn jälki    Tiiviys    Pakkaskestävyys    Tilavuus    Lukkotesti

Käytettävyys ( painoarvo 45 %)    Toimitussisältö    Käyttöohjeet    Asennuksen helppous    Boxin lastaamis- ja tyhjentämishelppous    Boxin lukittavuus

Boxin käyttöturvallisuus (painoarvo 15 %)    Kiinnityksen pitävyys mutkatiellä    Täysjarrutus 100 km/h    Kuoppatietesti 

Kolariturvallisuus (painoarvo 10 %)    Kolari 30 km/h nopeudella

Julkaistu: 8.12.2011