Tuulilasi

St1:llä rajut investoinnit biodieselin kehittämiseen

St1:llä rajut investoinnit biodieselin kehittämiseen
Energiayhtiö St1 jatkaa investointien sarjaa, joka tähtää uusiutuvan dieselin tuotannon aloittamiseen vuonna 2020 Ruotsissa Göteborgin jalostamollaan.

Yhtiö on allekirjoittanut uusiutuvan dieselin tuotantoyksikön teknistä suunnittelua ja lisenssiä koskevan sopimuksen Haldor Topsoen kanssa. Yksikkö integroitaisiin St1:n jalostamoon. Yksikön rakentamisesta tehdään lopullinen investointipäätös, kun suunnitelmat ovat valmiina keväällä 2018 ja vaadittavat ympäristöluvat on saatu. Yhtiö ilmoitti heinäkuussa investoivansa 40 miljoonaa euroa jalostamon vedyntuotantoyksikköön. Vedyntuotantoyksikkö on ensimmäinen askel uusiutuvan dieselin tuotannon investointiohjelmassa, jonka tavoitteena on tuottaa 200 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa.

St1 panostaa voimakkaasti uusiutuvaan energiaan

Pohjoismainen energiayhtiö St1 toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n uusiutuvien polttoaineiden strategian pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa yhtiön kotimarkkinoilla vuonna 2030 voimaan tulevat säädökset kilpailukykyisesti. Ruotsissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat velvoitteet tulevat olemaan haasteellisia, ja Suomen ja Norjan on selvittävä tiukentuvista biopolttoainesäädöksistä. Yhä tiukentuvista tavoitteista huolimatta raaka-aineiden sääntelyyn liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä.

"St1:n markkina-alueella Pohjoismaissa on maailman kunnianhimoisimmat uusiutuvia polttoaineita koskevat tavoitteet. Siksi meille olisi loogista investoida uusiutuvan dieselin tuotantoon jalostamollamme. Erityisesti raaka-aineita koskevan EU-lainsäädännön uudistus sisältää kuitenkin suuria poliittisia epävarmuustekijöitä, jotka tekevät investointipäätöksen tekemisen erittäin vaikeaksi. Joustava raaka-ainepohja on siksi ainoa järkevä vaihtoehto tuotantoyksikköä suunnitellessamme. Laitos tulee tuottamaan kestäviä ja korkealaatuisia liikennepolttonesteitä tämän päivän ja huomisen ajoneuvokalustolle", sanoo Ruotsin St1:n toimitusjohtaja Hilde Wahl.   

St1 jatkaa myös uusien edistyneen etanolin tuotantoteknologioiden kehittämistä panostamalla vahvasti lignoselluloosapohjaisiin raaka-aineisiin. Ensimmäinen edistynyttä etanolia sahanpurusta tuottava Cellunolix®-tehdas on käyttöönottovaiheessa Kajaanissa. Yhtiö etsii toiminta-alueellaan paikkoja myös uusille Cellunolix®-tehtaille. Esimerkiksi vuonna 2016 on allekirjoitettu aiesopimus tuotantoyksikön rakentamisesta Follumin teollisuusalueelle Hønefossiin Norjaan. St1:llä on jo operoinnissa viisi hajautettua etanolin tuotantolaitosta, jotka tuottavat edistynyttä jätepohjaista etanolia liikennekäyttöön käyttäen raaka-aineenaan mm. biojätettä. Yksi laitoksista on integroitu St1:n Göteborgin jalostamoon. Laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on viisi miljoonaa litraa edistynyttä etanolia käyttäen raaka-aineenaan 20 000 tonnia leipomojätettä.

"Uusiutuvan dieselin tuotanto Ruotsissa tulee täydentämään hyvin sitoumustamme vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä visiomme mukaisesti. Teemme edelleen suurimman osan voitostamme fossiilisesta energiasta. Se mahdollistaa meille usealla rintamalla huomattavat investoinnit innovatiivisen uusiutuvan energian tuotantoon kuten edistyneisiin uusiutuviin polttoaineisiin, geotermiseen lämpöön ja tuulivoimaan", sanoo St1 Nordicin toimitusjohtaja Kim Wiio

(Lähde: St1 Nordic)

Julkaistu: 4.10.2017
Kommentoi »