Tuulilasi

Sisu ryhtyy viemään osaamistaSisu ryhtyy viemään osaamista

Sisu etsii kasvua ryhtymällä viemään erikoisosaamistaan ajoneuvovalmistuksen alalla kehittyviin maihin. Tätä osaamista yhtiölle on kertynyt sekä siviili- että sotilasajoneuvojen kehitystyössä.

Toimitusjohtaja Timo Korhosen omistukseen siirtynyt Sisu Auto hakee kasvua kolmelta toisiaan yhdistävältä ja täydentävältä osa-alueelta.

- Olemme tuotteistaneet Tekesin tuella siviili- ja sotilaskuorma-autojen suunnitteluun ja valmistukseen kertynyttä suomalaista osaamista vientituotteeksi, jolla pyrimme erityisesti kehittyvien maiden raskaiden ajoneuvojen markkinoille, linjaa Korhonen, joka puhui Maxpo 2013  näyttelyssä Hyvinkäällä järjestetyssä Sisu Auton lehdistötilaisuudessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa Korhosen mukaan sitä, että Sisu siviili- ja sotilaskuorma-autojen tuotanto jatkuu nykyisissä puitteissa Suomessa, mutta yhtiön kolmanneksi tukipilariksi on nousemassa niiden suunnitteluun liittyvän erikoisosaamisen vienti.

- Emme siis pyri ensisijaisesti viemään valmiita kuorma-autoja muutenkin kypsille markkinoille, vaan lähdemme yhteistyökumppaniksi kehittyvien maiden ajoneuvoteollisuuden omiin projekteihin.

Timo Korhonen näkee Sisu Auton strategian tarkentamisen osana maamme teknologiateollisuuden vaatimaa rakennemuutosta. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä teollisuus ei enää pärjää pelkästään tuotteita valmistamalla ja niitä viemällä vaan painopistettä tulee siirtää suomalaisen osaamisen markkinointiin.

- Meille on kertynyt jopa ylen määrin osaamista, jota ei kuitenkaan pystytä täysimääräisesti hyödyntämään äärimmilleen kilpailuilla markkinoilla.   Ajoneuvoteollisuudessa esimerkiksi toimivia ja laadullisesti korkeatasoisia komponentteja valmistetaan edullisesti joka puolella maailmaa, mutta niiden yhdistäminen valmiiksi erikoistuotteiden kokonaisuuksiksi vaatii suunnittelua ja osaamista.

- Sisu Auton mahdollisuus kolmansien maiden markkinoilla lähtee siitä, että me pystymme tarjoamaan ainutlaatuista tietotaitoa erityisesti kaikkein vaativimpien ajo-olosuhteiden edellyttämien järeimmän luokan ajoneuvojen suunnitteluun.

Yhtenä esimerkkinä Korhonen mainitsee raskaiden ajoneuvojen tuotannon Kiinassa ja Intiassa, joissa on selvä tarve alusta- ja maasto-ominaisuuksiltaan kehittyneiden ja hyötykuormaltaan tehokkaiden kuorma-autojen suunnitteluun.

- Tämä on yksi alue, jossa voimme tarjota Sisun erikoisosaamista kehittyvien maiden markkinoille. Tiiviitä keskusteluja näiden tiimoilta on käyty jo pidemmän aikaa, Korhonen sanoo.

Julkaistu: 6.9.2013